Урок иностранного языка. Труд и отдых учащихся во время летних каникул.

Урок з іноземної мови.

Тема: Праця і відпочинок учнів під час літніх канікул.

Підтема: Робочий день учня.

Мета: Повторити лексику з теми (слова, що позначають дії та словосполучення з ними).   

Повторити теперішній неозначений час.

Удосконалювати навички читання нескладного тексту. Практикувати у постановці Wh- та Yes No запитань і відповідях на них згідно з мовним матеріалом.

Розвивати мислення. Сприяти виробленню позитивних мотивів навчальної діяльності.

Обладнання: Підручник, текст "What do I do? ".

ХІД УРОКУ

1. ВВЕДЕННЯ В УРОК

Introductory Talk  

1. Вводна бесіда про завдання в новому навчальному році.

Репрезентуйте новий підручник, зверніть увагу на його зміст, тематику розділі) граматичний матеріал. Роз'ясніть, що учні навчатимуться робити згідно вимoгам програми (див. Програма, 8 клас).

Т: This year we'll use the book "English" by V. M. Plakhotnyk and R. Yu. Martynov. The book starts with Recapitulation Course. It has 7 units, reference grammar texts for home reading and vocabulary. By the end of this year you are supposed improve your reading, listening, writing, speaking skills and habits. You'll be all to express your thoughts in 12 phrases or your attitude on different things you' read or heard about in 8 -10 phrases, write letters and postcards, make up a plan the text, write compositions, and do some other things

Aim

2. Повідомлення теми та завдань уроку.

Т: Today's topic is "Working Day". You'll

• revise the Present Indefinite Tense;

• read the text about pupils of the eighth form;

• practise in asking and answering questions.  

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar Review

1. Повторення граматики (теперішній неозначений час).

Аудіювання тексту "What do I do?".

а) Запросіть учнів прослухати текст "What do I do?", зверніть їх увагу на підкреслені слова.

Т: Now listen to the text about my working day. It's on the blackboard. Pay attent to the underlined words.

Blackboard

What do 1 do?

б) Запропонуйте учням відповісти на запитання до тексту: What tense are all the underlined words in? Why do we use this tense here? What auxiliary verb is used to form questions and negatives in the Present Simple?

2. Читання тексту впр. 2 (стор. 4).

1) Pre-reading activities. Передтекстове завдання. Бесіда за малюнком (стор. 4).

Запропонуйте учням відкрити книжки і розглянути картинку (стор. 4). Поставте кілька запитань про те, що зображене на картинці.

Т: Open the books on page 4 and look at the picture.

What is this boy on the picture?

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные