Установки и стереотипы массового сознания

Можливості управління масовою свідомістю і поведінкою пов'язані з дією цілого ряду елементів, лежачих у сфері несвідомого. Найбільш значимі з них з точки зору масового впливу — це установки і стереотипи. Установка — це стан внутрішньої готовності суб'єкта реагувати певним чином на об'єкти дійсності або на інформацію про них. Термін «установка», відповідний англійському поняття «attitude», або в російському варіанті «аттитюд», в російську психологічну науку ввів відомий представник грузинської (радянською) психологічної школи Д. Н. Узнадзе. На його думку, установка — це передуюча будь-яким психічним або поведінковим актам людини готовність здійснювати їх адекватно даної ситуації. Він стверджував, що реакція людини на ситуацію (оцінна або поведінкова) обумовлена не лише самою ситуацією, але і його внутрішньою, неусвідомлюваною їм самим схильністю реагувати певним чином. Завдяки установці людині не потрібно кожного разу заново визначати, в чому полягають його потреби в даний конкретний момент, і вибирати кращі способи їх задоволення. Все це на підставі минулого досвіду вже зафіксовано в установці. Окрім власного соціального досвіду особи, установка може бути продуктом стихійної або цілеспрямованої комунікації, особливо тих видів масової комунікації, які передбачають високу міру співпереживання подіям, що відбуваються. Більшість установок отримуються людиною в готовому вигляді з соціального досвіду і культури. Масова свідомість украй рідко прагне виробити відношення до соціальних і політичних явищ і процесів. Воно вважає за краще отримувати його в готовому вигляді із ЗМІ. Так, в СРСР більшість громадян щиро вірили в «жахи капіталізму», що тиражуються радянською пропагандою, а частина американців продовжує вважати окупацію Іраку американськими військами «визвольною місією»

Особливо міцне положення в масовій свідомості займають расові, етнічні і конфесійні установки. Так, багато росіян, що володіють негативною установкою по відношенню до кавказців, євреїв або ваххабітів, можливо, ніколи не брали участь в реальних конфліктах з представниками вказаних груп, проте бачили по телевізору, читали або чули від знайомих відповідні розповіді. Це дозволяє деяким не дуже охайним політикам при необхідності актуалізувати вказані установки в конкретних політичних цілях, наприклад для здобуття масової підтримки на виборах. У цих випадках можна говорити про групові або масові установки. Слід підкреслити, що саме в результаті дії неусвідомлюваних самим розповідачем установок відбувається загострення або навіть додавання конкретних деталей в процесі передачі слуху. У соціальній психології прийнято виділяти декілька функцій установки в процесі пізнання і мотивації поведінки: пізнавальну (регулює процес пізнання), афектну (каналізує емоції), оцінну (зумовлює оцінки) і поведінкову (направляє поведінку). Для розуміння відмінності між ними можна використовувати приклад, відомий в історії вивчення установки як «парадокс Лап’єра». У 1934 році американський психолог Р. Лап’єр об'їхав значне число невеликих американських городків у супроводі двох студентів-китайців. Вони зупинялися в готелях, відвідували ресторани і кафе і, за винятком одного випадку, були прийняті сповна нормально. Після завершення подорожі Лап’єр розіслав власникам цих готелів і ресторанів листа з питанням, чи готові вони прийняти його з групою друзів, в числі яких будуть китайці. 93% відповіли відмовою. Дані Лап’єра були пізніше підтверджені іншими дослідниками. На цьому прикладі ми можемо бачити, що оцінна установка по відношенню до представників конкретної расової групи в ситуації, що вимагає поведінкової реакції, була витиснена поведінковими установками господаря готелю або ресторану по відношенню до клієнта. Дію «парадоксу Лап’єра» слід мати на увазі при проведенні різних опитів, що стосуються майбутніх дій або намірів. Відповідь зовсім

1 2 3 4