ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Харківська область

 Винахід належить до вимірювальної техніки і може бути використаний для вимірювання вологості нафтопродуктів та інших рідин з діелектричними властивостями.

Ємнісний вимірювальний перетворювач за винаходом має додатково введену центральну вісь. причому частина електродів виконана в формі V-подібних пласти з гідрофобним покриттям, а решта – у вигляді плоских пластин з гідрофобним покриттям, що утворюють систему плоских конденсаторів, в якій електроди однієї полярності закріплені на внутрішній поверхні корпусу і щільно заходять в пази центральної осі, а електроди іншої полярності закріплені в центральній осі і щільно заходять в пази внутрішньої частини корпусу.

Запропонована конструкція ємнісного перетворювача підвищує початкову ємність у п‘ять разів порівняно з прототипом, що підвищує чутливість та точність вимірів за значного збільшення площі живого перерізу.

Винахід дозволяє здійснювати визначення вологості емульсованих рідинних палив безпосередньо у трубопроводі і забезпечує високу чутливість, точність та стабільність вимірів. Він є первинним перетворювачем системи автоматичного регулювання подаванням води в рідинне паливо для подальшого емульгування з метою ефективного спалювання такої емульсії в котельних.

Винахід експонувався на міжнародних виставках в Україні.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

 За внесок у підвищення надійності електромереж

Система селективного захисту розгалужених електричних кіл

патент № 74452

Патентовласник: ЗАТ „Електричні низьковольтні апарати і системи”

Автори: Гапоненко Геннадій Миколайович, Кобозєв Олександр Сергійович, Дашков Андрій Георгійович

Галузь: енергетика

Регіон: Харківська область

 

Винахід належить до систем захисту розгалужених електричних кіл від струмів короткого замикання, зокрема до систем селективного захисту низьковольтних електроустановок ( до 1000 В)

Винахід вирішує задачу створення такої системи селективного захисту розгалужених електричних кіл, в якій за рахунок використання у вимикачах додаткових „інтегральних” розчеплювачів і додання в силову частину електричних кіл струмообмежуючих реакторів забезпечується підвищення швидкості захисту і істотне зниження максимально можливих термічних навантажень на кабелі та інші елементи електроустановки від струму, що протікає, і дуги перекриття. Завдяки цьому забезпечується значне підвищення надійності роботи захисту та зниження імовірності виникнення пожежі в електроустановках.

Впровадження винаходу забезпечує підвищення швидкодії захисту при збереженні селективності, що в середньому на порядок знижує термічні навантаження на кабелі та інші елементи електроустановок від струму К. З. та від впливу електричної дуги. Тим самим, при штатній роботі апаратів захисту суттєво знижується вірогідність виникнення пожеж в електроустановках.

Підвищення швидкості захисту дозволить також суттєво підвищити надійність захисту в режимі резервування (при відмові одного з апаратів нижчого ступеня захисту). Для відповідальних споживачів, зокрема для АЕС, надійність захисту в режимі резервування є важливим показником.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України та патентом РФ.

 За досягнення у розробці методів лікування нервових хвороб

Спосіб лікування вісцеральної вегетативної патології та вторинних судинних церебральних дисгемій

патент: 64088 А

Патентовласник: Одеський державний медичний університет

Автори: Курако Юрій Львович, Стоянов Олександр Миколайович, Іваницький Віктор Вітольдович, Горанський Юрій Іванович, Хубетова Ірина Віл‘ївна, Варбанець Олена Іванівна

Галузь: медицина та фармакологія

Регіон: Одеська область

 

Винахід

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы