ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

відноситься до медицини, зокрема до неврології і може бути застосований до фізіотерапії нервових хвороб.

Спосіб за винаходом дозволяє шляхом одночасного використання електрофорезу оксібутірата натрію, транквілізатора феназепама синусоїдально модульованими струмами комплексно впливати на різні ланки патогенезу периферичних і надсегментарних порушень ВНС, ліквідувати судинні і психоемоційні розлади.

Спосіб дозволяє проводити ефективну терапію вегето-судинних захворювань. Має виразну знеболюючу дію завдяки симпатичному блокуванню і перериває сенсорно-вегетативне порочне коло, виключає центральне гальмування ретикулярної формації, створює подвійний блок патологічної аферентації на рівні периферичного симпатичного стовбура, сонячного сплетіння, підвищує стійкість нейронів до гіпоксії.

Винахід застосовують для проведення лікування в обласних клінічних установах Одеської області.

 За гуманітарну та соціальну значимість винахідницької роботи

 Шарнір для ортопедичних апаратів

патент №: 62348

Патентовласник: Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності

Автори: Салєєва Антоніна Денисівна, Віщенко Харитон Миколайович, Півоваров Віктор Володимирович, Бажина Олена Миколаївна, Мікоткіна Тетяна Антонівна, Петров Володимир Геннадійович

Галузь: медицина та фармакологія

Регіон: Харківська область

 

Винахід відноситься до медичної техніки, а саме до ортопедії і може бути використаний при лікуванні ушкоджень ліктьового та колінного суглобів.

Технічне рішення за винаходом дозволяє зменшити габарити, спростити технологію виготовлення шарніру та підвищити його функціональність.

Шарнір для ортопедичного апарату дозволяє встановлювати необхідну кутову рухливість шин, що обумовлюється потребами пацієнта в процесі його лікування.

Винахід захищено двадцятирічним патентом України.

 

Кращий винахід серед молоді

І місце

 Спосіб регулювання об‘ємної подачі шестеренних гідромашин

патент №: 63343 А

Патентовласник: Кіровоградський державний технічний університет

Автори: Кулєшков Юрій Володимирович, Черновол Михайло Іванович, Матвієнко Олександр Олександрович, Бевз Олег Вікторович, Москаленко Геннадій Вікторович, Руденко Тимофій Вікторович

Галузь: машинобудування

Регіон: Кіровоградська область

 

Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до способу регулювання об‘ємної подачі шестеренних гідромашин (ШГМ) і може бути використаний при виробництві регулюємих шестеренних гідромашин, а також модернізації ШГМ під час ремонту

Винахід вирішує задачу спрощення регулювання об‘ємної подачі ШГМ, підвищення тиску і коефіцієнту об‘ємної подачі ШГМ і зниження габаритних розмірів і маси ШГМ, що регулюється.

В способі за винаходом регулювання об‘ємної подачі (ОП) ШГМ здійснюється шляхом зміщення шестерні. Це зміщення здійснюють в площині перпендикулярній осі обертання шестерень з можливістю забезпечення регулювання міжцентрової відстані зачеплення шестеренної гідромашини.  

Використання ШГМ з регульованою подачею дає можливість:

- збільшити ККД гідросистем з дросельним регулюванням не менше, чим вдвічі;

- забезпечити безступінчасте змінювання швидкості переміщення робочого органу,

- дозволяє економити енергетичні витрати у випадку, коли робочий орган машини навантажений не на повну потужність;

- зменшити витрати на охолодження і експлуатацію робочої рідини гідросистем;

- збільшити стабільність роботи гідросистем.

Економічний ефект від впровадження винаходу становить 30,2 млн. грн. /рік.

 

Молодь серед авторів:

Матвієнко Олександр Олександрович - 27 років;

Бевз Олег Вікторович, к. т. н. – 28 років;

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы