ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Москаленко Геннадій Вікторович – 28 років;

Руденко Тимофій Вікторович – 26 років

 ІІ місце

 Спосіб функціонування електронної інформаційної системи укладання контрактів

патент №: 7704 U

Патентовласник: Слободянюк Максим Едуардович

Автори: Слободянюк Максим Едуардович (18 років).

Галузь: інформаційні технології

Регіон: Луганська область

 

Корисна модель відноситься до області інформаційних систем та систем в електронній комерції і може бути використаний при розробці та укладанні контрактів в інтерактивному режимі.

Технологія укладання контрактів за корисною моделлю впроваджується шляхом розробки програмного забезпечення і його розміщення на сервері, який має безпосередні канали зв‘язку з телекомунікаційними мережами (Internet, Intranet).

Електронна інформаційна система укладання контрактів (ЕІСУК) може інтегруватись з іншими електронними інтерактивними системами імітування контрактів (торгівельні Інтернет-системи, системи аукціонного та тендерного типу, транспортні і фрахтові біржі тощо), що дає можливість обробляти операції, які здійснюються через інші системи після передачі згенерованих угод в електронну інформаційну систему укладання контрактів.

При впровадженні ЕІСУК в національному чи міжнародному масштабах і повсюдному використанню її корпоративними і індивідуальними користувачами, Система стане незамінним інструментом ведення бізнесу. Система не передбачає обмежень на кількість контрагентів і операцій які фіксуються одночасно, так само як Інтернет не обмежує кількість користувачів у мережі. Кожен день через систему може проходити стільки операцій, скільки можна їх зафіксувати в усіх галузях економіки, а це – сотні мільйонів угод.

 ІІІ місце

 Багатоканальний автоматизований інфрачервоний газоаналізатор

патент №: 65504

Патентовласник: ВАТ „Український науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування” (АТ „Украналіт”)

Автори: Богданов Віктор Васильович, Приміський Владислав Пилипович, Чемерис Ігор Віталійович, Візнюк Андрій Анатолійович (26 років)

Галузь: машинобудування та приладобудування

Регіон: м. Київ

 

Винахід відноситься до сфери газового аналізу і може бути використаний при розробці інфрачервоних газоаналізаторів для виміру концентрацій газів

Газоаналізатор за винаходом дозволяє автоматично і одночасно вимірювати концентрації токсичних газів оксиду вуглецю ( 0 – 10 %), діоксиду вуглецю ( 0 – 20%), вуглеводнів ( 0-1,0%), оксидів азоту (0 – 0,5%), кисню (0 – 21%), температури оливи ( 0 – 150 о С), частоти обертів (0 – 10000 об/хв. ), визначати співвідношення паливо/повітря. За результатами вимірів друкується протокол вимірів за допомогою вмонтованого принтера.

Прилад серійно випускається і не потребує додаткових фінансів на розробку.

Економічний ефект від впровадження становить 1,0 млн. грн. /рік.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

 

Галузеві номінації

Агропромисловий комплекс

 Спосіб транспортування і перевантаження мінеральних добрив в начіпні машини для їх внесення та самоскидний причіп і начіпна машина для його здійснення

патент №: 52174

Патентовласник: Приватна науково-виробнича фірма „Агрохіммаш”

Автори: Адамчук Валерій Васильович, Мойсеєнко Володимир Костянтинович

Регіон: Київська область

 

Винахід відноситься до сільськогосподарського машинобудування і виробництва і може бути використаний при створенні машин для внесення мінеральних добрив та при розробці технологій удобрення ґрунту.

Технічне рішення за винаходом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы