ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

полягає в тому, що машина для внесення мінеральних добрив монтується на начіпну систему трактора і до її причіпної серги приєднується дишло переобладнаного причепа. На складі в кузов причепа завантажуються добрива і агрегат рухається до удобрюваного поля, де причіп встановлюється біля його краю і його дишло від‘єднується від машини. Трактор з машиною під‘їжджає до заднього борту причепа, його гідросистема з‘єднується з гідросистемою трактора і шляхом нахилу кузова добрива самопливом перевантажуються в бункер машини, за допомогою якої вносяться у ґрунт.

Застосування винаходу забезпечує механізацію важкої і шкідливої для здоров‘я ручної праці, що в свою чергу веде до зниження трудовитрат при удобренні ґрунту у 6 разів.

Винахід захищено 20-тирічним патентом України.

 Біотехнологія та харчова промисловість

 Мобільна установка для очищення водопровідної та артезіанської води

патент №: 4068 U

Патентовласник: Рижук Сергій Миколайович, Плітін Володимир Нікіфорович, Семчук Григорій Михайлович, Жданюк Петро Юхимович, Бердишев Геннадій Дмитрович, Рибачук Євгеній Олексійович, Малін Леонід Анатолійович

Автори: Рижук Сергій Миколайович, Плітін Володимир Нікіфорович, Семчук Григорій Михайлович, Жданюк Петро Юхимович, Бердишев Геннадій Дмитрович, Рибачук Євгеній Олексійович, Малін Леонід Анатолійович

Регіон: Житомирська область

 

Корисна модель відноситься до області обробки води з метою одержання особливо чистої питної води і може бути використана при одержанні особливо чистої питної води типу „Тала вода” з артезіанської свердловини або водопроводу.

Мобільна установка за патентом містить дехлоратор, фільтр попереднього очищення, фільтри попереднього тонкого очищення та первинного очищення, структуратор, фільтр вторинного очищення і мінералізатор.

Забезпечення установки фільтром первинної очистки дає можливість підвищити термін служби установки із збереженням в цілому параметрів води із льодоподібною молекулярною структурою і підвищеною біологічною активністю.

Установка за патентом дає можливість одержувати значну кількість води типу „Тала вода”, вільної від шкідливих речовин зі стертими патологічними факторами екзогенного походження і виправленою структурно-орієнтаційною спрямованістю, так званої „живої води”. Крім того, установка дає можливість виробляти очищену воду в промислових масштабах ( до 30 -100 тис

літрів води з однієї установки на добу).

Корисна модель знаходиться на стадії серійного виробництва.

Економічний ефект від впровадження корисної моделі може становити 2,8 млн. грн. /рік.

 Будівництво

 Спосіб Кріпака-Шинкарюка досліджень залізобетонних плит, що працюють на згин в двох напрямах, та пристрій для його здійснення

патент №: 48726 А

Патентовласник: Кріпак Володимир Денисович, Шинкарюк Юрій Миколайович

Автори: Кріпак Володимир Денисович, Шинкарюк Юрій Миколайович

Регіон: м. Київ

 

Винахід відноситься до галузі досліджень властивостей конструкцій та споруд, а саме до способів досліджень залізобетонних плит та пристроїв для їх здійснення.

Спосіб за винаходом вдосконалює існуючий спосіб дослідження залізобетонних плит, що працюють на згин в двох напрямах, шляхом застосування нового принципу прикладання навантаження до плити та забезпечення можливості вимірювання реакцій опор плити, що дозволяє підвищити точність досліджень та розширити Ії діапазон. Спосіб за винаходом дає можливість досліджувати будь-який різновид цих плит, підвищувати їх якість та знижувати собівартість.

Створений за винаходом дослідницький стенд

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы