ИЗОБРЕТЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

вигляд сформованого цільного замкнутого контуру, утворюючого трубу для теплоносія та закриту з обох кінців елемента порожнину, заповнену теплоакумулюючою речовиною; при цьому його зовнішня поверхня, на яку падає сонячне випромінювання, є теплопоглинаючою поверхнею, і на ній з двох подовжніх сторін виконані зовнішні подовжні ребра, площини яких паралельні площині теплопоглинаючої панелі та знаходяться на відстані одна від одної, що забезпечує наявність зазору між ребрами. Сонячний колектор може монтуватись безпосередньо на каркас споруди і виконувати роль стіни або даху споруди.

Економічний ефект від впровадження винаходу може сягати 390 млн. грн./рік.

Винахід експонувався на міжнародних виставка в Україні та Австрії.

Винахід захищено деклараційним патентом України, патентом РФ та подана міжнародна заявка за системою РСТ.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы