Вибрационная болезнь

Вібраційна хвороба – це професійне захворювання внаслідок впливу вібрації.

В умовах сучасного виробництва прогрес техніки пов'язаний з надзвичайно інтенсивним впровадженням у промисловість машин, що генерують вібрацію. Майже в усіх галузях виробництва (машинобудування, авіація, гірничорудна промисловість, суднобудування, проведення дорожніх робіт) широко застосовують інструменти і машини, робота яких пов'язана зі значною вібрацією. Вібрацію на організм спричиняють також експлуатація транспортних засобів (залізничний транспорт, автотранспорт; авіація), використання сільськогосподарської техніки, землерийних машин, будівельні роботи.

Біологічний ефект впливу вібрації на організм значною мірою визначається її фізичними властивостями. Основними величинами, що характеризують вібрацію, є амплітуда (м) і частота коливань (Гц), пов'язана з періодом коливань (с). Похідною амплітуди і частоти є віброшвидкість (м/с). Віброшвидкість найбільш адекватно відбиває силу впливу вібрації на організм, що залежить від кількості поглиненої коливальної енергії. Похідним віброшвидкості в часі є віброприскорення (м/с2). Між амплітудою, частотою коливань, віброшвидкістю та віброприскоренням існує пряма залежність. Розподіл вібрації в октавних смугах частотного діапазону наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Розподіл виробничої вібрації за частотним складом

Характер вібраціїОбласті вібрації, Гц
Локальна вібраціяЗагальна вібрація
Низькочастотна8-161-4
Середньочастотна31,5-63,08-16
Високочастотна125-100031,5-63,0

 Найнесприятливішим для організму вважається вплив вібрації високої частоти. Вона легко поширюється по тканинах організму і причиняє рефлекторну відповідь з екстеро-, ангіо- та пропріорецепторів віддалених ділянок тіла. Найнебезпечнішим для людського організму в плані розвитку професійної патології є вплив вібрації з частотою від 63 до 250 Гц, оскільки саме в цьому діапазоні спостерігається найбільш виражений ангіоспастичний ефект. У разі впливу високочастотної вібрації зміни вібраційної чутливості виникають раніше і більш різко виражені. При подальшому збільшенні частоти коливань відбувається ослаблення передачі вібрації тілу людини, оскільки ангіоспастичний ефектне виникає. Вібрація достатньо високої частоти може впливати на слуховий апарат так само, як шум, і призводити до розвитку кохлеарного невриту.

Частоти нижче 32 Гц ангіоспастичного ефекту не спричиняють. Однак у разі дії резонансних для організму частот (2-9 Гц) спостерігаються неприємні відчуття, оскільки деякі життєво важливі органи людини мають аналогічну власну частоту коливань, при цьому спостерігається збільшення віброшвидкості. У цьому разі виникає ефект, аналогічний впливу інфразвуку на організм людини.

Патогенез

 В основі вібраційної хвороби лежить складний механізм нервових та рефлекторних порушень, які призводять до виникнення вогнищ застійного збудження в центрах вібраційної чутливості стовбурових та кіркових відділів ЦНС із наступним поширенням цих вогнищ на інші регуляторні центри (судинноруховий, больової, температурної, тактильної чутливості, тощо) та розвитком специфічних та неспецифічних симптомів внаслідок дискоординації їх діяльності.

Механізм виникнення і розвитку вібраційної хвороби наведено на мал. 1.

Іррадіація процесів збудження з центрів вібраційної чутливості (спинномозкових, таламічних та кіркових), які перебувають у стані застійного збудження (парабіозу) на розташовані поряд центри насамперед судинного тонусу, а також больової та температурної чутливості

Рефлекторні реакції в нейронах спинного мозку, симпатичних гангліях на рівні шийного і верхньогрудного відділів, ретикулярній формації стовбура головного мозку, у тому числі на різних рівнях вегетативно-судинних центрів

1 2 3 4 5 6

Похожие работы