Виды журналистских текстов и особенности их изменения

синтезу образного й логічного, розмовного й книжного; майстерність глибокого й тактовного, правдивого й переконливого для читача розкриття внутрішнього світу невигаданого героя; поєднання літературно-образної стилізації з власне газетним мовленням; нечасті, але стилістично дуже цінні інкрустації справжніх художніх деталей, які відзначаються надзвичайною місткістю змісту, що не вичерпується поняттєвим аспектом значення, великою мірою підтекстного.

12. Фейлетонний (сатиричний) різновид журналістського тексту. Специфіку фейлетонного тексту створює комічний спосіб реалізації суспільно актуальної проблематики й фактології. Внутрішню й зовнішню стилістичну цілісність фейлетону, побудованого на контрастах, на суперечностях, забезпечує сатиричний задум, "хід" і пов'язані з ними прийоми комічної стилізації. Комічна стилізація базується на навмисному порушенні стандартних мовностилістичних норм за допомогою різних прийомів і деталей, які виявляють одночасне існування в змісті мовлення "двох логік" - логіки здорового глузду й "логіки" сатиричних персонажів. Сатиричний персонажу змістовому плані спрощений, комічно загострений, і його мовлення є мовною маскою, яку іронічно зриває автор. Авторський текст здебільшого є складною стилістичною структурою, в якій власне авторська літературна мовна манера переплітається з відбитими елементами мовних манер персонажів.

Авторській манері притаманна переоцінювальна іронічна інтонація. У фейлетоні комічно функціонально переорієнтовуються стилістичні стандарти, штампи. Мовні контрасти виникають через зіткнення загальновживаного значення мовної одиниці та її найближчого контекстуального значення. Активно використовують автори фейлетонних текстів прийоми комічної реалізації (підмінювання компонентів, структурні трансформації, контамінації та ін. ) стійких образних метафор, фразеологізмів і близьких до них словосполучень, літературних цитат, афоризмів; прийоми комічної гіперболізації, виявляння внутрішньої форми, створення комічних неологізмів, прийоми іронічної евфемізації тощо.

 

Література

Абрамович A. B. , Лазаревич Э. А. Практикум по литературному редактированию. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1974. - С. 137 - 139.

Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль речи. - М. : Русский язык, 1982. - С. 5-190.

Капелюшний А. О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. - Львів: ПАЮ, 2002. - С. 10 - 14.

Капелюшний А. О. Структурні типи (конструктивні схеми) текстів анонсів у газеті // Телевізійна й радіожурналістика (Історія, теорія, практика: погляд у майбутнє). - Вип. 2. - Львів: ЛДУ, 1999. - С. 266 - 275.

Капелюшний А. О. Інформативні різновиди сучасного газетно-журнального тексту // Вісник Львів, ун-ту, сер. журн. - Вип. 21. - Львів: ЛНУ, 2001. -С. 458-461.

Капелюшний А

О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття (Навчальний посібник з курсів: "Практична стилістика української мови", "Стилістика тексту", "Редагування в ЗМІ"). - Львів: ПАЮ, 2003. - С. 341 - 354, 403 - 407.

Мильчин А. Э. Методика и техника редактирования текста. - М. : Книга, 1972. -С. 68-85.

Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. - М. : Книга, 1980. - С. 115 -120.

Накорякова K. M. Редактирование материалов массовой информации. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С. 47 - 85.

Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. - Львів: Афіша, 2001. - С. 152 -160.

Різун В. В. Літературне редагування. - К. : Либідь, 1996. - С. 123 - 124.

Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. - М. : Высш. шк. , 1980. - С. 216 -223.

Додаткова література

Абетка української політики: Довідник. - К. : Смолоскип, 1998. -

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные