Ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности

метою координації діяльності державних органів із здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності та боротьбою з правопорушеннями у цій сфері в 2003 році спільним наказом таких центральних органів виконавчої влади, як Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна податкова адміністрація України, Генеральна прокуратура України, Міністерство культури і мистецтв України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державна митна служба України, Міністерство освіти і науки України створено Координаційну Раду та затверджено Програму скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об’єктів права інтелектуальної власності.

Ця Програма дала можливість запровадити на регіональному рівні ефективну систему співпраці правоохоронних і контролюючих органів та забезпечити більш ефективний контроль за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності. Однак для посилення такого контролю Державний департамент інтелектуальної власності ініціює перед Урядом України питання утворення при Кабінеті Міністрів України Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної власності та аналогічних дорадчих органів при Раді міністрів АР Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях і забезпечення їх діяльності. Держдепартамент погодився б виконувати функції секретаріату такого органу та забезпечував би координацію діяльності всіх інших державних органів, які опікуються питаннями захисту прав інтелектуальної власності.

Підсумовуючи сказане, хотів би наголосити, що в Україні створено сучасну законодавчу базу щодо захисту прав інтелектуальної власності, яка в основному відповідає міжнародним нормам, зокрема вимогам Угоди ТРІПС, та запроваджено механізми реалізації норм цього законодавства.

Але процес вдосконалення законодавства в цій сфері триває. Державним департаментом інтелектуальної власності розроблений законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері інтелектуальної власності”, яким удосконалюється процедура набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності. Цей законопроект оприлюднений на офіційному веб-сайті Держдепартаменту, і будь-хто із зацікавлених осіб може звернутися до нас із своїми зауваженнями та пропозиціями

Копіювання, плагіат – ці поняття у всі часи визначали дії, що з одного боку спонукали розвиток і прогрес, оскільки відтворення і поширення сприяло творчим переробкам, видозмінам та вдосконаленням, а з іншого – цей же прогрес уповільнювали, оскільки ущемляли права, а часто й ініціативу авторів.

Ознаки такої єдності і боротьби протилежностей можна виявити майже у всіх сферах людської діяльності.

У всі історичні періоди, громадська думка плагіат завжди засуджувала, і прирівнювала його до звичайної крадіжки – як це власне є і зараз.

Витоки існуючої нині системи охорони інтелектуальної власності сягають у далеку древність, і намагання знайти конкретні передумови її виникнення, зважаючи на постійний розвиток історичної науки, - є лише способами осмислення проблеми.

У древності існували часто дуже суворі методи запобігання копіюванню творів мистецтва і архітектури. Відомі жорстокі осліплювання і навіть вбивства творців, аби вони ніде і ніколи більше не змогли повторити свої творіння.

Звичайне право і правові відносини, у своїх основах, є практично такими, якими вони були ще у глибокій древності.

Серед писаних канонів, що у різні часи складали системи охорони інтелектуальної власності до сьогодні, практично без змін залишилися релігійні настанови.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные