Виды социальных услуг и формы их предоставления

види соціального забезпечення мають спільну мету – соціальний захист громадян у передбачених законом випадках.


Список використаних джерел

1. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України,1996 р. № 30, ст.141.

2. Закон України “Про соціальні послуги” від 24.06.2004 року // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 1891-ІV.

3. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 року // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 3721 XІI.

4. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 року // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 796- XІI

5. Сташків Б. Соціальному обслуговуванню – законодавче закріплення // Право України. – 1997. - № 10. – с.31-35.

6. Синчук С.М., Буряк В.Я. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб./ За ред. С.М. Синчук. – К.: Т-во «Знання», 2003.-306 с.


1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные