Виды завещаний и их классификация

План 

Види заповітів та їх класифікація. 2

Заповіт із заповідальним відказом (статті 1237-1239 ЦК) 5

Заповіт з покладенням на спадкоємців обов'язків (ст. 1240 ЦК) 12

Заповіт з умовою (ст. 1242 ЦК) 15

Заповіт із встановленням сервітуту (ст. 1246 ЦК) 18

Заповіт з підпризначенням спадкоємців (ст. 1244 ЦК) 20

Заповіт з умовою щодо позбавлення прав на спадкування (ст. 1235 ЦК) 23

Особистий заповіт (ст. 1233 ЦК) і заповіт подружжя. 25

Секретний заповіт, заповіт з участю свідків та за участі особи, яка погодилася його виконувати. 28

Види заповітів та їх класифікація


У законодавстві щодо цивільних правовідносин і, зокрема, спадкових існують такі умови, що, безсумнівно, мають бути повідомлені заповідачу но­таріусом або адвокатом перед написанням та посвідченням змісту заповіту, оскільки мають стосуватись певних правовідносин, які спадкоємцю або за­повідачу після його смерті змінити буде неможливо. Тому особливу увагу нотаріусу слід приділяти саме визначенню справжнього волевиявлення за­повідача, а це неможливо здійснити без короткої, але змістовної консуль­тації щодо всіх можливих варіантів передачі майна конкретним особам, як у порядку спадкування, так і за іншими цивільними правочинами.

Аналіз глави 85 ЦК, що регулює питання спадкування за заповітом свідчить про різні характерні риси тих чи інших елементів спадкових пра­вовідносин, за якими можна узагальнити суто нормативно визначені і те­оретично обґрунтовані види заповітів та запропонувати свою кла­сифікацію видів заповітів за різними критеріями. А саме:

I.  За способом розподілу майна:

1) простий;

2) частковий (ст. 1236 ЦК);

3) натуральний;

4) пропорційний;

5) змішаний;

II

За характером розпоряджень заповідача:

1) із заповідальним відказом (статті 1237-1239 ЦК);

2) з покладенням на спадкоємців обов'язків (ст. 1240 ЦК);

3) з умовою (ст. 1242 ЦК);

4) з встановленням сервітуту (ст. 1246 ЦК);

5) з підпризначенням спадкоємців (ст. 1244 ЦК);

6) з позбавленням прав на спадкування (ст. 1249 ЦК):

- з вказівкою причин усунення від права на спадкування;

- без зазначення причин усунення від права на спадкування;

- шляхом незазначення в заповіті;

ІІІ. За суб'єктним складом:

1) особистий заповіт (ст. 1233 ЦК);

2) заповіт подружжя (ст. 1243 ЦК);

IV. За особливостями процедури посвідчення заповіту:

1) секретний (ст. 1249 ЦК);

2) з участю свідків (ст. 1253 ЦК);

3) у якому бере участь або зазначається його потенційний виконавець. Наведена класифікація, по-перше, дає можливість узагальнити риси

усіх видів заповітів та вдосконалити поняття «заповіт».

Так, заповітом має визнаватися посвідчене у встановленому законом порядку особисте розпорядження фізичної особи, в якому вона визначає на випадок її смерті спадкоємців, яким бажає передати належні їй на пра­ві власності майно та особисті немайнові права, а також може зазначати умови прийняття спадщини та інші, передбачені законом розпорядження (заповідальний відказ).

По-друге, така класифікація спрямована на забезпечення послідовності дій нотаріусів, вони, знаючи сутність кожного виду, можуть надати ґрун­товну консультацію щодо різних видів заповітів та з урахуванням конк­ретної життєвої ситуації, запропонувати особі найкращий спосіб охорони її прав на випадок смерті.

Адвокати також можуть порадити своїм клієнтам з урахуванням конкрет­них життєвих

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные