Возглас - служебная часть речи

ті-і-і. . . Ні, зовсім не так. Трйю-тіх-тіх. . . (Коц. ).

Після вигуку ставиться кома або знак оклику. Наприклад: Ах, скільки радості, коли ти любиш землю, коли гармонії шукаєш у житті (Тич. ); Геть, привиди війни! (Риль. ); Гей, нумо, браття, битись за волю! (Нар. тв. ); Овва! Який розумний! (Неч. -Лев. ). Знак оклику ставиться і після вигуків, що виступають еквівалентами окличних речень. Наприклад:  – Гей, Цоб! Цабе, рябий, тпру! (Нар. тв. ).

Вигук ой може не виділятися комою в реченнях, що мають пісенний характер, наприклад: Ой дощів мені треба, дощів, а не поту, бо той піт прилипа до брудної сорочки, як плугатар кінчає роботу (Тич. ).

Не виділяються розділовими знаками вигуки на початку речення, якщо стоять перед особовим займенником, після якого йде звертання. Наприклад: Ах ви, мрії, ви милі, дитячі, як обличчя за дальнім вікном (Сос. ); Ой ти дівчинонько, моя вір’яночко, у тебе личенько – рум’яне яблунько (Др. ).

О, ой, що стоять перед звертаннями і тісно з ними пов’язані інтонаційно, виступають у ролі часток і комою не виділяються. Наприклад: І погляд твій німий, о мати, понад землею загримів (Риль. ); Ой, Дніпре, мій Дніпре, широкий та дужий, багато ти, батьку, у море носив козацької крові (Шевч. ).

Якщо  вигук, який стоїть усередині речення, вимовляється з підсиленням, після нього ставиться знак оклику, а наступне слово пишеться з малої букви. Наприклад: Ой, горенько! косо моя!, косо моя золотая!Ой, лишенько! красо моя! красо моя молодая! (Л. Укр. ); Коли тут – лихо мені тяжке! – рознедужався Павло мій (Вовч. ).

Використана література

  1. Безпояско О. К. , Городенська К. Г. , Русанівський В. М. Граматика української мови. –К. : Либідь, 1993. –С. 277.
  2. Сучасна українська літературна мова /За ред. М. Я. Плющ. –К. : Вища шк. , 1994. –С. 297.
  3. Сучасна українська мова/За ред. О. Д
    Пономарева. К. . : Либідь, 1997. – С. 212.
  4. Сучасна українська мова / За ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1997. – С. 208.
  5. Безпояско О. К. , Городенська К. Г. , Русанівський В. М. Граматика української мови. – К. :Либідь, 1993. – С. 312.
  6. Безпояско О. К. , Городенська К. Г. , Русанівський В. М. Граматика української мови. –К. :Либідь, 1993. –С. 318.
  7. Безпояско О. К. , Городенська К. Г. , Русанівський В. М. Граматика української мови. –К. : Либідь, 1993. –С. 320.
  8. Безпояско О. К. , Городенська К. Г. , Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія. –К. :Либідь, 1993. –С. 327.
1 2 3 4 5