Использование метода ситуативного обучения на уроках английского языка в общеобразовательных школах

Необхідно прийняти до уваги ще й таку умову: учень повинен відчувати, що йдеться про потрібні й реальні ситуації. З цим погоджуються багато сучасних методистів, зокрема Є. Л. Писарницька підкреслює: “Комунікативно цінні речення, що містять граматичне явище, що вивчається, у сукупності повинні відображати основні, найбільш типові ситуації його вживання відповідно до мовних можливостей та життєвої дійсності учнів. ”

Для ілюстрації сказаного вище наведемо розроблені нами приклади завдань. На початковому етапі навчання вводиться структура to have got та нового лексичного матеріалу, наприклад, з теми “Сім’я”: a mother, a father, a sister, a brother, a grandfather, a grandmother. Учитель, познайомивши учнів з новими словами, відразу пропонує таку ситуацію: “Уявіть собі, що ви нещодавно познайомились з новим сусідом. Він просить вас розповісти про себе. Ви хочете розказати йому про свою сім’ю. ” Далі вчитель наводить приклад: “I have got a mother. I’ve got a father. I’ve got a brother. ” Вправа повторюється з кожним учнем.

Незважаючи на те, що дана вправа починається з ознайомленням з новим лексичним та граматичним матеріалом, вона має ознаки й умовно-мовленнєвої вправи: у ній міститься мовленнєва задача, відпрацьовується певна граматична структура, яка засвоюється паралельно з її функцією в мові. Крім цього, у даній вправі спостерігаються, хоч і частково, ознаки справжньої комунікації: наявність позамовленнєвої задачі “Я хочу розповісти про свою сім’ю”, присутність уявного співрозмовника.

Подібних ситуацій (і при цьому найрізноманітніших) повинно бути стільки, скільки потрібно для міцного становлення мовленнєвої навички. Так, продовжуючи засвоювати структуру to have got, учитель може запропонувати такі ситуації: “Уяви собі, що в клас прийшов новий учень. Він просить тебе розказати ваш розклад уроків” (e

g. On Monday we have got Literature, Mathematics, English and Music…); “Уяви, що в тебе є товариш по листуванню у Великобританії. Ви тільки розпочали переписуватись, до того ж не бачили ніколи один одного. В одному з листів він просить розповісти, як ти виглядаєш” (e. g. I have got blue eyes. I’ve got long fair hair…)

Наведені вище вправи є такими, в яких роль учнів ще не є мовленням у повному розумінні цього слова. Це лише імітація мовлення, але в її процесі учень може проявити свої індивідуальні якості, ініціативу.

Становлення мовленнєвої навички залежить, як уже зазначалося вище від кількості та різноманітності ситуацій, а також від умілого підключення даної структури та лексичних одиниць до наступного програмного матеріалу. Так, після засвоєння граматичної структури to have got, учитель пояснює утворення запитальних речень з даною структурою і пропонує наступну ситуацію “Уяви, що мама доручила тобі купити до нового навчального року все необхідне в крамниці канцелярських товарів. Ти приходиш в магазин і запитуєш у продавця, чи в них є потрібні тобі речі. ” (e. g. Have you got pens? Have you got rulers?)

Для закріплення вивченого матеріалу вчитель може запропонувати вже складніші ситуації, в яких потрібно поєднати щойно опрацьований матеріал з вивченим раніше. “Твій товариш просить тебе розповісти про свого домашнього улюбленця. ” Ти розпочинаєш: “I’ve got a parrot. It’s very funny. It’s got little eyes and a long tail. It’s green…” Якщо раніше структура to have got була

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные