Использование метода ситуативного обучения на уроках английского языка в общеобразовательных школах

об’єктом уваги учня, то в ситуаціях з підключенням її до іншого програмного матеріалу вона поступово стає операцією, тобто починає автоматично функціонувати у мовленні учня.

Використання різноманітних ситуацій забезпечить не лише формування граматичних та лексичних автоматизмів, але й буде сприяти поступовому переходу до мовлення більш варіативного, ініціативного з елементами еврестичності. Таким чином, застосування ситуативного методу на уроках англійської мови у загальноосвітніх школах сприятиме організації більш продуктивної та раціональної діяльності учнів на уроці, стимулюватиме учнів до комунікативно мотивованого і активного виконання потрібних мовленнєвих дій. Різноманітні ситуації приносять радість, цікавість у колективну діяльність, створюють важливі передумови успіху як у навчальній, так і виховній роботі. 

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Багрянцева О. Ситуація у навчанні граматики англійської мови. //English Language & Culture. – 2001. – №34(82). –С.1-3.
  2. Гапонова С.В. Сучасні методи викладання іноз. мов за рубежем. //Іноземні мови. – 1998. – №1. – С.24-31.
  3. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови. //Переклад та адаптація Л.В. Биркун. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – Р.480.
  4. Скляренко Н.К. Як навчати сьогодні іноземних мов (Концепція). //Іноземні мови. – 1995. – №1. – С.5-9.
  5. Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference/Council of Europe, Education Communication. – Strasbourg, 1998. – Р.224.
  6. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching – Cambridge, 1991. – Р.171. 

 

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные