Использование объектов интеллектуальной собственности на лицензионной основе

на знак для товарів і послуг

03. 08. 2001 р.

№718/5909 17. 08. 2001 р.

2001 р. , №34

8

Інструкція про розгляд і реєстрацію договору про надання права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту

16. 01. 2002 р.

№83/6371 31. 01. 2002 р.

2002 р. , №6

          

Наведені інструкції регламентують порядок оформлення ліцензій, їх

форму, методи реєстрації та період дії. Такими основними аспектами оформлення та дії ліцензій є:

- ліцензія може надаватися лише в межах строку чинності патенту;

- ліцензійний договір має складатися лише в письмовій формі;

- ліцензійний договір береться до розгляду й реєстрації в Установі після публікації відомостей про видачу охоронного документа на відповідний об’єкт промислової власності;

- ліцензійний договір мусить реєструватися в Держдепартаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України;

- ліцензії можуть бути винятковими або невинятковими; винятковий ліцензіар може видавати субліцензії;

- до зареєстрованого ліцензійного договору в межах терміну дії можуть бути внесені зміни на підставі заяви сторін і за умовами сплати встановленого за це збору;

- для надання ліцензії потрібна згода всіх власників охоронного документа;

- дія ліцензійного договору може припинятися достроково;

- співвласник патенту може передати свою частку власності іншим особам.

У патентознавстві є таке поняття, як «відкрита ліцензія». Зазначене явище в Україні регулюється Інструкціями № 643/5834, 717/5908. Перша з них стосується відкритих ліцензій на промислові зразки, а друга - на винаходи і корисні моделі.

Власник патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок має право протягом терміну чинності патенту подати до Установи для публікації в її офіційному бюлетені заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання відповідного об’єкта промислової власності. Заява береться до розгляду після публікації відомостей про видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок у офіційному бюлетені Відомства. Подання такої заяви може мати місце лише в тому разі, якщо до цього відповідний ліцензований договір не укладався

Особа, яка виявила бажання скористатися вказаними дозволами, зобов’язана укласти з власником патенту угоду про платежі.

Українське законодавство передбачає, що заяву про надання відкритої ліцензії можна відкликати, якщо жодна особа не заявила власникові патенту про свої наміри щодо використання його винаходу, корисної моделі і інші.

Отже, в Україні ліцензування об’єктів інтелектуальної власності на сучасному етапі має обґрунтовану нормативну базу і може ефективно використовуватися в народному господарстві.

Список використаної літератури

1. Авторское право и смежные права. Ителлектуальная собственность. - Минск, 1997. - 346 с.

2. Андрощук Г. А. , Работягова Л. И. Патентное право: Правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. - К. : МАУП, 1999. - 216 с.

3. Вачевський М. В. Соціально - економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные