Использование сервиса World Wide Web

каталоги, які також пропонують користувачеві можливості що­до пошуку потрібних ресурсів, але не за допомогою ключових слів, а вручну за ієрархічно організованими тематичними рубрика­ми. Королем каталогів вважається Yahoo! — http://www. yahoo. com/. Зауважимо, що нині дедалі більше пошукових служб поєднують у собі елементи пошукових систем і каталогів — користувач сам вибирає спосіб пошуку;ініціювальні сервери, які не лише здійснюють пошук, а й надають комплекс додаткових послуг своїм користувачам. Збіль­шення кількості ініціювальних серверів є ще однією тенденцією розвитку пошукових служб Інтернет. Найбільші сервери такого роду дістали назву порталів (докладніше див. далі).

Другу групу Web-серверів становлять:

  • сервери присутності, які забезпечують віртуальну присутність фірм (організацій, підприємств) у середовищі Інтернет. Їх називають рекламними, або інформаційними. Такі сервери можуть мати складну будову і для полегшення навігації пропонувати функції пошуку потрібної інформації на своїх Web-сторінках;
  • інформаційні сервери, призначені для надання інформації за певною тематикою. Такі сервери можна поділити за ознакою платності доступу до інформації або її розміщення на Web-сервері. Власники Web-серверів із безплатними послугами можуть одержувати дохід за спонсорською (рекламною) моделлю — за рахунок продажу рекламного місця на своїх сторінках чи розміщення баннерів. Баннер — це прямокутний блок, найчастіше графічний, який містить гіперпосилання на сайт, що рекламується;

інтерактивні магазини — Web-сервери, призначені для організації продажу товарів і надання послуг

Інтерактивний магазин поєднує елементи прямого маркетингу з функціями традиційного магазину. Основні завдання інтерактивного магазину — надавати клієнтові інформацію про товар або послугу, одержувати та обробляти замовлення, одержувати платню, а в разі торгівлі інформацією ще і відправляти оплачений товар. Постановою Кабінету Міністрів України від 04. 01. 2002 р. № 3 затверджено Порядок обнародування в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади. Щоб забезпечити гласність і відкритість, міністерства й відомства, а також державні адміністрації областей мають створити, починаючи із січня 2002 року, власні Web-сайти та постійно висвітлювати через них свою роботу. На таких сайтах мають бути представлені українською та англійською (у разі потреби — й іншими мовами) головні завдання та правові основи діяльності органів влади, їхня структура, керівництво, адреси й телефони, звіти та анонси подій, процедура видачі ліцензій і реєстрації, а також інформація про порядок оскарження рішень і т. ін. Облдержадміністрації також повинні розміщувати на своїх сайтах інформацію про виконання бюджету областей, рівень оплати енергоносіїв і комунальних послуг, тарифи та пільги, а також про сплату місцевих податків і зборів. Секретаріат Кабінету Міністрів, Міністерство економіки, Держкомзв’язку та інформатизації і СБУ зобов’язані створити єдиний Web-портал Кабінету Міністрів, який об’єднає всі сайти органів виконавчої влади.

«Розкручування» сайту — кілька підходів

Один із міфів, пов’язаних з Інтернет, полягає в тому, що достатньо лише створити Web-сайт — і його відразу почнуть відвідувати зацікавлені користувачі. Насправді сайтпромоушен — «розкручування» сайту — це тривалий процес, який потребує чималих знань і зусиль. Основними шляхами реалізації є такі:

реєстрація в каталогах;

публікація інформації про сайт у розсилках, телеконферен­ціях, групах новин, FFA (Free For All — «вільні для всіх», різновид каталогів, сховище посилань);

баннерообмін;

обмін посиланнями з аналогічними сайтами;

1 2 3 4 5