Использование сервиса World Wide Web

class="a" style="text-align: участь у «кільцях» — «Web-рінгах» — тематичних об’єднан­нях сайтів;

розміщення адреси сайту в листах, електронних книгах і т.  ін. ;

публікація інформації про сайт у журналах, газетах, рекламних проспектах тощо.

Портал — це Web-сайт, призначений для специфічної аудиторії, який об’єднує інформаційне наповнення і доставляння важ­ливої інформації, забезпечує спільну роботу, надає персоналізований доступ до послуг і додатків. Кожний із порталів можна розглядати як відправну точку навігації в Інтернет, але повнота їхніх послуг часто виключає необхідність переходу на інші сайти.

Найбільш поширеними елементами порталів є канали (категорії, за якими можна здійснювати пошук даних), електронна пош­та, дискусії, розділ електронної купівлі. Усі портали мають аналогічну архітектуру, але за відмінностями між ними можна виокремити такі категорії:

  • мегапортали (горизонтальні портали) — це оригінальні портали Інтернет. Багато мегапорталів було започатковано як пошукові системи, наприклад Yahoo!, Lycos, America Online. Особливістю мегапорталів є їхня зорієнтованість на всіх користувачів Інтернет, а не на специфічну аудиторію;
  • вертикальні портали («вортали», субпортали) — портали для специфічних ринкових ніш або груп користувачів. Діапазон діяль­ності вертикальних порталів малий — послуги з інвестиційного менеджменту, товари для спорту і т. ін. Можна сказати, що специфічний вертикальний портал існує практично для будь-якої аудиторії Інтернет і будь-який ринок має більш як один вертикаль­ний портал. За прогнозами фахівців, кількість субпорталів з часом збільшуватиметься, тоді як мегапорталів ставатиме дедалі менше; портали типу B2B — електронні ринки для здійснення бізнес-операцій (закупки, проведення аукціонів і т. ін. );

корпоративні портали (інтранет-портали, бізнес-портали, корпоративні інформаційні портали) створюються для потреб окремого підприємства або організації і можуть бути доступні як ізсередини (наприклад, для співробітників юридичного відділу), так і зовні (для клієнтів, постачальників, торгових партнерів, які потребують інформації або взаємодії)

Корпоративні портали мають такі самі функції, як і звичайні Інтернет-портали, але вони є вікном доступу до корпоративної інформації, додатків і процесів. У разі внутрішньокорпоративного використання такі портали розглядають як 2-ге покоління інтранет-технологій (див. підрозд. 2. 6). Як правило, термін «корпоративний портал» може визначати такі поняття, як «виконавчий портал», «портал управління», «портал розробників», «портал знань», «портал комерційної інформації». Корпоративні портали можуть бути як горизонтальними (охоп­лювати весь обсяг інформації, додатків і процесів підприємства), так і вертикальними (зорієнтованими на окремий бізнес-процес, функцію або додаток). В останньому випадку на сервері порталу можуть існувати кілька логічних порталів, які обмежують доступні користувачам ресурси. Корпоративні портали відіграють значну роль у створенні віртуальних організацій, оскільки надають доступ до додатків електронного робочого місця (починаючи від електронної пошти та календаря і закінчуючи засобами управління взаємовідносинами з клієнтами та автоматизацією продажу) (див. підрозд. 5);

  • голосові портали пропонують інформаційне наповнення та Web-послуги на основі доступу за телефоном без використання комп’ютера — голосового інтерфейсу. Користувач набирає номер свого голосового порталу і за допомогою голосових команд або клавіатури телефону одержує інформацію та здійснює операції. Загалом, портали часто розглядаються як реалізація ідеології одноманітних (уніфікованих) комунікацій — усі види повідомлень (електронна пошта, телефонні повідомлення, факси) мають нагромаджуватись в єдиному місці, доступ до них має надаватись за допомогою універсального інтерфейсу. Із цього погляду голосовий доступ стає ще однією послугою будь-якого порталу.
1 2 3 4 5