Использование сервиса World Wide Web

Проте завдяки голосовим порталам користувачі дістають принципово нові можливості. Одним із прикладів є організація презентацій, нарад або дискусій у вигляді телеконференцій. Ініціатор конференції подає у відповідному розділі порталу номери телефонів учасників, і система обдзвонює їх. Кожен з учасників може говорити і слухати решту своїх колег, а ініціатор — ще й контролювати хід дискусії (стежити за підімкненням учасників, заглушати їхні виступи, тимчасово припиняти їх участь у дискусії або пов­ністю відмикати їх);

персональні портали надають послуги індивідуальним споживачам. Серед таких послуг можуть бути електронна пошта, ведення календаря, персональний інформаційний менеджер. Деякі портали дають змогу виділяти в персональному просторі три «кім­нати» — персональну, спільну та публічну. Якщо доступ до даних і додатків першої кімнати суворо обмежений, то аналогічними елементами спільної кімнати можуть користуватись усі запрошені. Це дуже зручно для проведення презентацій або Інтернет-лекцій. Вміст публічної кімнати (наприклад, електронна візитна картка власника) доступний для всіх, хто знає її адресу. Персональ­ні портали можуть входити до складу мегапорталу (наприклад, MyYahoo!) чи бути незалежними.

Література

  1. ДСТУ 2229-93. Системи оброблення інформації. Локальні обчислювальні системи. Терміни і визначення. — К.: Держстандарт України, 1993.
  2. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни і визначення. — К.: Держстандарт України, 1994.
  3. ДСТУ 3043-95. Системи оброблення інформації. Телеобробка даних і комп’ютерні мережі. — К.: Держстандарт України, 1995.
  4. Матеріали сайтів http://nic.net.ua, http://www.citforum.ru/Internet/, http://ua-nic.net, http://www.hostmaster.net.ua/, http://www.gtld-mou.org/, http://www.icann.org, http://www.infocity.kiev.ua/, http://www.osp.ru/cw/, http://www.uazone.org/.
  5. Ситник В. Ф., Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 204 с.
1 2 3 4 5