Использование современных информационных технологий на занятии по иностранному языку

не для вчителя з метою продемонструвати свої знання та отримати оцінку, а для партнерів-однолітків з метою передачі цікавої інформації чи обговорення актуальної проблеми. Це сприяє розширенню мовної компетенції учнів і підвищенню мотивації вивчення іноземної мови [2].

Комп’ютерні навчальні програми

Використання комп’ютерних програм у навчальному процесі дає змогу найбільш повно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання. Індивідуалізація процесу навчання здійснюється завдяки великому потенціалу комп’ютерних засобів щодо адаптації до потреб кожного учня. Стає можливо враховувати не лише вікові особливості та рівень підготовленості учнів, але й індивідуальні психологічні характеристики кожного учня. Принцип індивідуалізації у комп’ютеризованому навчальному процесі з іноземної мови забезпечується наступними факторами:

- можливістю вибору індивідуального темпу роботи;

- індивідуальний способом керування навчальною діяльністю, застосування різних за ступенем складності завдань з можливістю переходу до більш складних чи навпаки більш простих варіантів роботи з програмою залежно від успішності результатів;

- наданням індивідуального набору засобів підтримки навчання (довідники, підказки, ключі);

- адаптацією форми навчального матеріалу до індивідуальних особливостей сприйняття інформації конкретним учнем.

За допомогою сучасних комп’ютерних програм учні відчувають справжнє занурення у живу мову, отримують безліч можливостей для вивчення та запам’ятовування нових слів та мовних зворотів, а також для розвитку мовленнєвих навичок.

Враховуючи всі переваги й можливості сучасних інформаційних технологій, не варто забувати, що комп’ютер, здійснюючи цілу низку функцій навчання, все ж таки не може повністю замінити викладача іноземної мови. Комп’ютер не потрібно протиставляти вчителю, а використовувати його як засіб підтримки його професійної діяльності.

Список навчальних сайтів, які  учитель французької мови

може використати в навчальному процесі

1. www. bonjourdefrance. com.

2. www. lesconet. net .

3. www. momes. net  Pour les élèves de 6 à 12 ans. Ce site fourmille de rubriques: répertoire de jeux, de comptine et de chansons, histoires illustrées, activités, dictionnaire.

4. www. kazibao. com    Ce site pour les élèves de 4 à 14 ans propose des jeux, des actualités, des forums et des espaces de discussion.

5. www. mediajunior. com  Ce site propose les  exercices interactifs.

6. www. phosphore. com  Le site pour l’enseignement de compréhension écrite.

7. www

paroles. net  Les textes des chansons françaises.

8. www. cartables. net Un site crée par des enseignants plein de bonnes idées et de ressources.

9. www. tv5. org Le site avec les textes des chansons et les fiches pédagogiques.

10.   www. epals. com  Ce site propose toutes sortes d’adresses d’écoles qui désirent avoir des correspondants.

Список літератури:

  1. Москалева И. С. , Голубева С. К. Использование компьютерных технологий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2005. - №1. – С. 83-87.
  2. Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 2003. - №5. – С. 25-31.
  3. Ситдикова І. Комп’ютер поспішає на допомогу // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. - №1. – С. 116-119.
1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные