Возникновение и развитие марксистской экономической теории

для публікації, а тому матеріал у ньому було подано в більш систе­матизованому вигляді. Змістом його став ґрунтовний теоретичний аналіз капіталістичного виробництва. 

 

1 2 3 4 5