Возникновение языков

З часом вони прийняли форму природних мов сучасного типу. Можливо, що ці два останні етапи становлення мови як повноцінного компоненту лінгвоінформування, у більшій чи меншій мірі перекривалися.

Отже, становлення людини і зародження мови щільно пов`язані у своїх основних етапах. Лінгвоінформування є фізичною основою усіх соціальних організмів людства. Саме природня мова людей є необхідною умовою їх перетворення до виду homo sapiens. Тільки вона забезпечила піднесення цього виду на верхівку біологічної піраміди. Тому поява усіх тих факторів, які дають нам змогу вважати виникнення людини найвищим етапом розвитку природи, неможливо без зародження сучасних мов. Все це робить актуальним завданням сьогодення встановлення якісних інформаційно-кібернетичних відмінностей системи інформування у тварин від лінгвоінформування у людському суспільстві, а також шляхів перетворення першого у друге.

Автор розуміє, що деякі положення, наведені вище, дискусійні, і потребують додаткових доказів і уточнень. Але, з іншого боку, розв`язок цієї проблеми вимагає зусиль лінгвістів, антропологів, археологів, етнографів, кібернетиків, інформатиків, математиків, і тому не може бути виконаний однією особою. Для того, щоби дослідження у цьому напрямку почалось, потрібна робоча гіпотеза. Вона не повинна суперечити сучасним знанням, мусить пояснювати властивості існуючих мов, намічати перехідні етапи між сигнальними системами тварин і природними мовами, а також пропонувати пояснення причин зміни кожного етапу наступним. Наскільки ця публікація відповідає переліченим умовам - розсудить читач.

Література 

1. Wiener N. Cybernetics or control and communication in the animal and the machine. New York - London, 1961. (Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. - М. : Наука, 1983. - 344 стр.

2. Zipf G. K. Human Behavior and the Principle of Least Effort, Addison - Westey, Cambridge, Mfss. , 1949.

3. Розенталь Д. Э. , Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. - М. : Просвещение, 1985. - с. 400.

4. Dewey G. Relative Frequeney of English Speech Sounds. London 1923.

5. Перебiйнiс В. С. Кiлькiснi та якiснi характеристики фонем сучасної української лiтературної мови. - К. : Hаукова думка, 1975 р. - с. 272.

6 Камша Ю. В

Надлишковість мови та мовлення з точки зору лінгвоінформування. //Комп`ютерна лінгвістика: Додаток до Всеукраїнського міжвідомчого наукового збірника "Іноземна філологія". 1996. N1.

7. Camp P. S. , Arms K. Exploring Biology. Philadelphia, New York, Chicago, San Francisco, Tokyo, Mexico City, Rio de Janeiro, Madrid. : Saunders College Pudlishing, 1984 ( Кемп П. Армс К. Введение в биологию. - М. : Мир, 1988. - 672 стр. )

8. Камша В. П. , Камша Л. С. О парадигме компьютерной лингвистики. // НТИ. Сер 2. Информ. процессы и системы. 1993. N 8, стр 1-8.

9. Камша В. П. , Камша Л. С. Про вдосконалення концептуальної бази комп`ютерної лінгвістики. //Комп`ютерна лінгвістика: Додаток до Всеукраїнського міжвідомчого наукового збірника "Іноземна філологія". 1996. N1.

10. Mazur M. Jakosciowa teoria informacji Wydawnictwa Naukowo - techniczne Warszawa 1970 (Мазур М. Качественная теория информации. - М. : Мир, 1974. - 239 с. )

11. Камша В. П. , Камша Л. С. Роль качественних аспектов информации в лингвоинформировании // НТИ. Сер 2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы