Виробнича потужність підприємства

План

Вступ

1. Сутність та розрахунок виробничої потужності

2. Поняття про виробничу програму

3. Показники інтенсивного використання виробничої потужності

Висновок

Література

 

 


Вступ

Виробнича потужність підприємства – це його здатність до випуску максимальної кількості продукції за одиницю часу до визначеної дати за допомогою сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх удосконалення.

Основним завданням обчислення виробничої потужності є виявлення і використання резервів у сфері технічного прогресу і вдосконалення організації виробництва з метою збільшення випуску продукції. Для оцінки реального стану використання виробничих потужностей застосовують систему показників, яка дає змогу комплексно проаналізувати використання і розробити заходи щодо реалізації резервів виробничої потужності.

В сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих потужностей підприємств є найдешевшим заходом, що різко впливає на ефективність роботи кожного з них.

Для виявлення резервів виробництва важливе значення для підприємства має розробка річного плану підприємства, а саме порядок розробки, який повинен дати можливість проявити свою ініціативу всіх працівників підприємства.


1. Сутність та розрахунок виробничої потужності  

Всебічна інформація про виробничі потужності підприємства є важливим фактором наукового управління їх діяльністю. Використовуючи цю інформацію можна розв‘язувати завдання, пов‘язанні з ефективним функціонуванням підприємств.

Здатність підприємств і їхніх підрозділів виготовляти максимальну кількість продукції  перебуває у безпосередній залежності від кількості та досконалості  засобів праці, якими вони озброєні. Засоби праці, насамперед їх активна частина – знаряддя праці, треба вважати основним фактором формування виробничої потужності підприємства. Виробничу потужність мають не знаряддя праці, а відповідні виробничі одиниці, в яких перші організаційно функціонують

Виробнича потужність підприємства (підрозділу) – це його потенційна здатність випускати максимальну кількість продукції за одиницю часу у визначений термін з допомогою організаційної сукупності наявних на підприємстві знарядь праці при досягнутому рівні їх досконалості й освоєння.

Особливістю виробничої потужності є динамічність. Її величина встановлюється тільки на певний момент. Основним завданням виробничої потужності є визначення потенційної можливості підприємства виготовляти максимальну кількість продукції, виявлення і використання резервів, пов‘язаних з технічним прогресом й удосконалення організації виробництва з метою збільшення випуску продукції. Виробнича потужність підприємства поділяється на вхідну, вихідну і середньорічну. Розмежування величини виробничої потужності необхідно для її застосування у виробництві де використовують такі поняття, як “величина потужності”. Кожне з цих понять має своє призначення в системі характеристик, які використовуються при формуванні виробничих завдань, а також у виявленні шляхів внутрівиробничих резервів для їх виконання. Тому кожному видові потужності виділяється відповідна роль. Для того, щоб використати той чи інший вид потужності в управлінні діяльністю підприємства, треба визначити величину цього виду потужності, враховуючи фактори, які впливають на неї.

Фактори, які впливають на величину виробничої потужностей. Процес формування і використання виробничої потужності складний і залежить від багатьох взаємопов‘язаних факторів. Різниця між ними полягає у тому, що одні фактори впливають на збільшення виробничих потужностей, а інші дають змогу оцінити рівень її використання. Це зумовлює необхідність системного підходу до їх розгляду, що в кожному конкретному випадку визначив вплив на збільшення та використання виробничих потужностей  і допоможе встановити між ними існуючі зв‘язки і джерела утворення резервів підвищення ефективності виробничих потужностей підприємств. Для вивчення факторів що впливають на величину виробничої потужності підприємства, необхідний аналіз і класифікація їх відповідно до оновлених елементів процесу виробництва – засобів праці, предметів праці і самої праці. При класифікації вони можуть бути розділені на дві групи: фактори які

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные