Признание договоров незаключенными за новыми Гражданским i Хозяйственным кодексами Украины ч.1

Якщо такі суми передані до завершення державної реєстрації операцій з нерухомістю, то на підставі частини третьої ст. 640 ЦК це здійснено ще до виникнення самого зобов’язання, що має забезпечуватись цим завдатком, тобто відсутній предмет такого забезпечення. 
Таким чином, тепер до складу інституту визнання договорів неукладеними крім норм, що природно стосуються самого процесу укладання договору, додаються й норми, що регулюють наступну стадію — виконання договорів, а також вимоги щодо форми i державної реєстрації договору.

Істотні умови договору у контексті визнання договорів неукладеними 
Відповідно до частини першої ст. 628 ЦК зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін i погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. 
На підставі ст. 638 ЦК договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є: умови про предмет договору; умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду; а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Так само це питання розглядається i в частині другій ст. 180 ГК. Але згідно із частиною третьою ст. 180 ГК зазначені положення дещо конкретизуються i до будь-якого господарського договору мають бути включені такі умови: предмет, ціна та термін дії договору, які можна вважати базовими. Зрозуміло, що цей перелік не може бути вичерпним, i набір істотних умов також залежить від виду господарського або цивільно-правового договору. 
Відповідно до частини восьмої ст. 181 ГК відсутність згоди між сторонами щодо хоча б однієї істотної умови договору (незалежно від причин) є однією з підстав для визнання такого договору неукладеним. Аналіз вищезгаданих норм обох кодексів дає змогу поділити усі істотні умови на дві основні групи. Перша включає предмет, визначений як істотна умова будь-якого цивільно-правового або господарського договору, друга — решту істотних умов. 
Істотні умови другої групи можна класифікувати таким чином: 
ціна i термін дії договору; 
умови, що визначені законодавством як істотні; 
умови, що є необхідними для договорів даного виду; 
умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 
Розглянемо цю групу детальніше.

 

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные