Собственность и ее место в экономической системе общества

між собою, але є одне обмеження (Закон України “Про оренду землі”) він не повинен перевищувати 50 років. За нинішніх умов найкраще віддавати землю в оренду на час від 3 до 6 років. Практика свідчить, що такий термін влаштовує і власників землі, і орендарів.

Орендар – це особа, яка бере в оренду земельну ділянку, ними можуть бути фізичні і юридичні особи, якщо в їх установчих документах передбачено провадження того виду діяльності якому відповідає земля.

Орендодавець - це особа, яка надає в оренду земельну ділянку.

Права й обов’язки орендодавців та орендарів:

Орендодавець має право висувати до орендаря такі вимоги:

 • Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням згідно з договором оренди;
 • Дбати про родючість ґрунтів;
 • Вчасно вносити орендну плату.

Орендодавець зобов’язаний:

 • Передати орендареві в користування земельну ділянку, придатну до використання за цільовим призначенням;
 • Вказати в договорі права інших осіб (якщо є такі) на земельну ділянку;
 • Не перешкоджати орендареві користуватися земельною ділянкою.

Орендар має право:

 • Самостійно визначати 6напрямки своєї діяльності відповідно до цільового призначення земельної ділянки
 • Одержувати продукцію та доходи з цієї ділянки
 • За згодою орендодавця зводити житлові споруди насаджувати багаторічні насадження, якщо це не суперечить законодавству
 • За згодою орендодавця проводити зрошувальні, осушувальні та інші меліоративні роботи.

Орендар зобов’язаний:

 • Використовувати ділянку за цільовим призначенням землі, зберігати родючість ґрунту, вчасно вносити орендну плату
 • Виконувати всі зобов’язання визначені в договорі

За оренду землі можна розраховуватися кількома способами:

 1. грошима (це форма переважає в більшості країн світу)
 2. в натуральній формі (зерном, цукром тощо)
 3. різними видами послуг (обробіток землі, ремонт техніки, забезпечення транспортом)

Орендар може передати земельну у суборенду, але лише  за обставин:

тимчасової непрацездатності (хвороба)

інвалідність

призов на строкову військову службу

навчання з відривом від виробництва

обрання на виборну посаду, за умови, що орендар не може провадити підприємницьку діяльність і отримувати від цього прибуток.

Договір суборенди земельної ділянки не має суперечити договору оренди.

ЛІТЕРАТУРА: 

 1. Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепуріна М. Н. , Кисельовой Е. А. Киров: «АСА», 2001. с. 75-87.
 2. Основи економіки. Підручник. Під ред. Райзберга Б. А. . М. : Инфра-М, 2002. с. 84-104.
 3. Радигин А. , Архипов С. Власність, корпоративні конфлікти і ефективність Журнал «Питання економіки» - №11, 2000 р. с. 114.
 4. Чи Різників Л. Нужно розвивати відносини частноземельной власності? «Російський економічний журнал» - №5, 2000 р. с. 42
 5. Економіка. Підручник. Під ред. Булатова А. С. . – М: Юрист, 2001. с. 71-74; 663-669.
 6. Економічна теорія. Підручник. Під ред. Базнева Н. І. , Турко С. П. . М Н: БТЭУ, 1997. с. 71-82.
 7. Економічна теорія. Підручник. Під ред. Борисов Е. Ф. М. : Юрайт-м, 2000. с. 47-68.
  1. Економічна теорія. Підручник. Під ред. Добриніна А. І. , Тарсевіча Л. С. М: Літера, 2000. с.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13