Влияние цветной металлургии на экологию

Вплив кольорової металургії на екологію

У розрізі впливу галузі на екологію розглянемо вплив на навколишнє середовище найважливіших кольорових металів.

Швидкість корозії кольорових металів, що знаходять практичне застосування, у забрудненій атмосфері змінюється в досить широких межах, хоча, як правило, ця швидкість нижча, ніж у сталі.

Зразки міді, алюмінію, латуні, нікелю, свинцю і цинку експонувалися в шести районах з різноманітними умовами навколишнього середовища. У районах із найбільш високим рівнем забруднення атмосфери спостерігалися найвищі швидкості корозії, причому нікель і цинк виявилися схильними до корозії найбільше. З цих двох металів цинк має набагато важливіше значення, оскільки його широко застосовують для нанесення захисних покриттів на сталеві вироби, що експлуатуються в атмосферних умовах.

Алюміній

Вважається, що алюміній стійкий до корозії, індукованої SCh, оскільки на його поверхні утворюється винятково інертна оксидна плівка. Проте при одночасній наявності в атмосфері SCh і високих концентрацій твердих макрочасток може відбуватися пошкодження поверхні.

У США, наприклад, здійснюється суворий контроль за вмістом у викидах SCh та аерозолів, особливо таких агломератів, які можуть служити центрами, що ініціюють корозію. Поверхнева корозія алюмінію, індукована SCh, не вважається серйозною проблемою. В Україні ця проблема ще істотна.

Більш важливе значення має можливість корозії під напругою алюмінію при SCh. При проведенні лабораторних досліджень встановлено, що у зразків алюмінію, які знаходилися під навантаженням в атмосфері із вмістом 79 і 1310 мкг SCh на 1 м, межа тривкості на вигин знизилась на 8,6 і 27,6% відповідно.

Мідь

Мідь і мідні сплави в атмосферних умовах у більшості випадків утворюють тонку стійку поверхневу плівку, що перешкоджає подальшому протіканню корозії. У початковий період атмосферної корозії утворюються оксиди і сульфіди міді, що мають коричневий колір, та здатні до ущільнення з утворенням чорної плівки. Через декілька років утворюється зеленуватий наліт, відомий за назвою патина

Цей наліт являє собою основний сульфат міді або, у морській атмосфері, основний хлорид міді. Обидві ці сполуки винятково стійкі до подальших атмосферних впливів.

 

Цинк

Основна галузь застосування цинку - одержання сплаву з міддю (латуні) і нанесення захисного покриття на сталь. Цинк у парі зі сталлю є анодом, і, коли обидва ці матеріали контактують з електролітом, виникає електричний струм. Таким чином, сталь уникає корозії завдяки частковому окисленню цинку.

Оскільки цинк має важливе практичне значення, його поведінка в забрудненій атмосфері інтенсивно вивчалася кількома дослідницькими групами. У роботі наводиться емпіричне рівняння, що описує руйнацію цинку при корозії в залежності від концентрації SÜ2 і тривалості змочування. Час змочування визначали за допомогою спеціального детектора. Концентрацію SÜ2 встановлювали за швидкістю сульфування "свічок", виготовлених із пероксиду свинцю.

У роботі повідомляються результати великих досліджень корозії цинку, платівки якого експонували у восьми містах. У ході експериментів визначали концентрації SÜ2, температуру і вологість. Було отримано таке емпіричне рівняння для швидкості корозії.

У лабораторних експериментах отримане найнижче значення коефіцієнта для SÜ2. Лабораторні дослідження дозволяють виявити специфічну роль SÜ2, у той час як у польових експериментах визначається сумарна дія SÜ2 і аерозолів, до складу яких входять сульфати, хлориди, нітрати та інші аніони. Розмір і характер розбіжностей у коефіцієнтах для SÜ2 у лабораторних і польових експериментах можуть

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные