Вода - физические и химические свойства

складі  океанічна  вода.  

 

 

 

 

Елемент

 

 

Cl

Na

O

Mg

S

K

                     склад

океан                  море

 

2,1-1,7                     2,2-1,5-1

1,7-9,1-1                   1,8-1,5-1

2,0-1-1,1-1                 3,1-1-2,1-1

1,5-1-9,1-2                 2,2-1-1,6-2

1,0-1-6,8-2                 1,5-1-1,2-2

1,0-1 -6,8-2                          8,6-2-5,9-3

Елемент

 

 

Ca

Br

C

N

Rb

Sr

 

                 склад

океан                 море

 

 6,2-2-3,8-2             6,6-3,5-3

 7,1-3-4,2-3               5,3-2-2,2-4

 4,8-3-2,6-4             6,6-3-1,6-4

2,3-3-1,0-5              2,3-3-1,0-3

1,4-3-2,0-5              1,6-3-2,9-4

1,4-3-1,3-3              9,4-4-1,3-6

У  складі  океанічних  і  морських  вод  виділяють  також:  Si,  P,  Fe,  Аl,  B,  Zn,  H,  F,  Cu,  Pb,  Аs,  I,  Ba,  Mn,  Se,  U,  Cs,  Аg,  Mo,  Аu,  Ce,  Y,  Hg,  Ra,  Bi,  Ge,  Ti,  W,  Su,  Ga,  Zn, Th,  і  гази:  He,  Ne,  Ar,  Kr,  Хе,  Rn.

         Склад  океанічних  вод  дуже  часто  розглядають  як головну  масу  накопичення  солей,   які  утворюються  із  наземних  і  океанічних  вивержень,   або  виходами  вулканів  на  морському  дні.

         Особлива  частина  гідросфери – підземні,  грунтові  води. Їх  хімічний  склад,  як  і  склад  грунтів,  може  бути  різноманітний.   Елементний  склад  грунтових  вод  складається  з  грунтових  порід,  реакцією  середовища  і  чітко  пов’язаних  із  зональними  особливостями  грунтоутворення.   Грунтові  розчини  і  водні  витяжки  із  різноманітних  грунтів  і  різних  природних  зон  відрізняється  дуже  чітко.   На Півночі – прісні  гідрокаобонатно  кальцієві  води,  на  півдні  збільшена  мінералізованість,  зростає  склад  катіонів  і  аніонів.   В  більших  розмірах  проявляється  карбонат – іон,  сульфат – іон,  а  в  безвиткових  впадинах  хлорид – іон.

        Змінюється  катіонний  склад,  якщо  на  Півночі  перебувають  іони  водню,  кальцію,  частково  міді,  то  і  на  Півдні  проявляється,  а  потім  починають  переходити  катіони  міді,  натрію        інколи  калію

         Такий  взаємозв’язок  різних  тварин і  рослин  і  зв’язані  з  ними  нижчі  організми  приводять  до  того, що  мінеральні  сполуки  вихвачені  живими  речовинами,  та  екологічним  кругообігом,  що  захищає  її  від  винесення  у  світовий  океан.

        Найбільша  доля  в  складі  живих  речовин припадає  на  більше  число  елементів,  серед  яких  С,  N,  Са -  знаходиться  в  оприділенні від  1  до  10 % ,  склад  S,  P,  K,  від  0,1  до  1,0 %,  а  склад  Fe,  Na,  Mg,  A – від  0,01  до  0,1%.

        Всі  елементи  відіграють  значну  роль  в  біосфері,  і  показують,  яке  велике  значення  оптимізує  у  водному,  вуглеводному,  мінеральному  режимах  і  продуктивності  біосфери.

         В  підземних  водах  на  значних  глибинах  є  речовини,  що  своїм  хімічним  стабільним  складом,  містять  більше  корисних  для  здоров’я  людини  речовин             ( сполук  кальцію,  йоду,  флору  та  ін. ).    Містяться  також  високо мінералізовані  води  хлорнатрієво – кальцієвого  складу  зі  значним  вмістом  галогенсульфіду,  бро му  та  рідкісних  елементів.   Ці  води  використовуються  у  промисловості  для  добування  йоду,  брому  та  інших  рідкісних  елементів.

 7.      Забруднення  вод  світового  океану.  

 В  результаті  діяльності  людей   гідросфера  здійснюється  кількісно  ( зменшен- ня  кількості  води,  придатної  для використання

1 2 3 4 5 6 7