Вода - физические и химические свойства

)  та  кількісно ( забруднення ).

  Так  наявність  сполук  нітрогену  в  верхніх  шарах  води  спричинена  органіч- ними  речовинами.   Вміст  аміаку,  нітритів,  нітратів,  вуглеводнів,  гумових  сполук, кількість  яких  зменшується  взимку  і  збільшується  влітку,  що  спричинює  кольо- ровість,  так  зване  „ цвітіння  води „.

   Спостерігається  підвищена  солоність  води.   У  морських  водах  міститься  також  азот  нітратів,  сполуки  фосфору,  та  деякі  мікроелементи:  цезій,  літій,  арсен, 

бром,  ферум,  манган,  купрум,  ванадій,  молібден,  аурум,  аргентум  та  інші,  що  є  радіоактивними  елементами.

       Води  океанів  і  морів  забруднюються  також  промисловими  й  побутовими  твердими  відходами.   Особливо  небезпечним  є  радіоактивне  забруднення,  що  причинюється  випробуваннями  ядерної  зброї,  роботою  ядерних  реакторів  на  вій ськових  підводних  човнах  і  криголамах,  скиданням  контейнерів  з  радіоактивни- ми  відходами.

       Забруднюють  води  при  розлитті  нафти,  а  також  поверхнево – активними  речовинами,  що  використовуються  як  миючі  засоби.   Вони  утворюють  плівки  на  поверхні  води,  що  стійкі  до  біоруйнування.

       В  останні  роки  виникла  загроза  „ сірководневого  вибуху „ – підняття  до  са- мого  виходу  рівня  сірководню.   Цей  процес  пов’язаний  зі  скидами  в  прибережні  води  великої  кількості  не окислених  побутових  відходів  нафти.   Що  є    надзвича йно  стійкою  речовиною,  і  роками  зберігається  у  воді.

       При  надходженні  до  водойм  різних  організмів  ( бактерій,  вірусів )  зі  стічни- ми  водами,  а  також  спор,  грибів,  яєць  геогельмінтів,  багато  з  яких  є  хворобли- вими  для  людей,  рослин,  тварин,  що  спричинюють  такі  небезпечні  захворю- вання,  як  холера,  дизентерія,  вірусний  гепатит  та  інші  хвороби

       В  основному  забруднення  вод  відбувається  через  викиди  відходів  з  заводів,  підприємств,  комбінатів.

       Для  того  щоб  забезпечити  нормальний  стан  водних  об’єктів,  належить:

-         нормування  якості  води,  тобто  розробка  критеріїв  її  придатності  для  різних  видів  водокористування;

-         скорочення  обсягів  скидання  забруднювачів  у  водойми  вдосконаленням  технологічних  процесів;

-         очищення  стічних  вод.

  Ось  наведемо  допустимі  концентрації  шкідливих  речовин  у  воді  санітарно – побутового  водокористування 

Найменування інградієнтів

Гр. доп. конц. мг/л

Найменування інградієнтів

Гр. доп. конц. мг/л

Хлориди

Сульфати

Нафта

        сірчиста

          інша

Гас

Бензин

Нафтенові к-ти

Ксилол

Толуол

Феноли

Хром (III)

Хром (VI)

Залізо

Барій

Чотирихлор. вугл.

Хлорбензол

Динітробензол

Динітрохлорбензол

Мідь

Цинк

Нікель

 

350

500

 

0,1

0,3

0,03

0,01

0,03

0,5

0,5

0,001

0,5

0,1

0,5

4,0

5,0

0,1

0,5

0,5

0,1

1,0

0,1

Дихлорбензол

Трихлорбензол

Скипидар

Дихлоретан

Пікринова к-та

Стирол

Бутиновий сп.

Сапанін

Бензол

Піридин

Свинець

Миш’як

Ртуть

Селен

Урсол

Фтор ( у спол. )

Тетраетилевинець

1 2 3 4 5 6 7