Вода как объект правовой охраны. Правовые формы охраны вод и ответственность за нарушение водного законодательства

План

1. ВОДА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

2. ПРАВОВІ ФОРМИ ОХОРОНИ ВОД

До водного фонду України належать:

Водокористувачі

Водокористувачі мають право

Водокористувачі зобов'язані

Обмеження прав водокористувачів

Відповідальність за порушення водного законодавства

Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень водного законодавства

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Використана література


1. ВОДА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Серед природних ресурсів вода займає особливе місце. На протязі довгої геологічної історії вона створила на нашій планеті сприятливе середовище для виникнення всього живого, у тому числі й людини. Вода оболонка земної кулі – океани, моря, ріки, озера – називають гідросферою. Запаси води на землі (об’єм біосфери) за сучасними підрахунками становлять близько 14млрд. км3. Більше 96% із цього об’єму припадає на солоні води світового океану. Запаси прісної води невеликі: з урахуванням частини підземних вод вони становлять біля 35 млн. км3. Причому 70% прісної води сконцентровано в льодових Антарктиди Гренландії і гірських вершинах. Близько 30% світових запасів прісних вод становить підземні, з яких доступними є невелика частина. Води рік і озер становлять незначну частину гідросфери – близько 200 тис км3 (близько 1%)

  Водні ресурси – це та частина запасів її, яка технічно доступна і економічно доступна для задоволення потреб суспільства

  Потреба людини у воді постійно зростає, якщо в давні часи витрати води на людину становили 12- 18 л. на добу, то розвинених країнах вона сягає 200 – 400 л. Особливо зросло використання води на виробництві, де вона застосовується практично у всіх технологічних процесах, є джерелом дешевої енергії, сприяє транспортування необхідних матеріалів та інше так, на виробництво тонни чавуну витрачається до 200 м3 води сталі 100 м3 синтетичного волокна – 500 м3. Великі витрати води і сільському господарстві, де на вирощування тони зерна потрібно близько 1500 м3, а бавовни – до 7500 м3 води.

  На початку ХХ ст. Загальне водоспоживання у світі зросло приблизно у7 разів, а на промислові потреби – у 21 раз.

  Води рік, озер, морів і океанів як важливі елементи природного середовища створюють умови для існування всього живого на землі, в тому числі і людини. Істотною відмінністю води від інших природних ресурсів є властивість її безперервно відновлюватись в наслідок природного кругообігу, пов’язаного з атмосферою, літосферою і біосферою.

  Важливий резерв водопостачання – це підземні води. Найціннішими з них є прісні підземні води. Резервом у забезпеченні водою може стати також солонуваті і солоні підземні води при використанні їх у суміші з прісними або після штучного їх опріснення.

  До факторів, обмежуючих підземний водозабір відносять:

1) Нерівномірність розташування підземних джерел на території землі.

2) Труднощі пов’язані з переробкою солоних підземних вод.

3) Знижені можливості природного відновлення.

4) Збільшення глибини залягання водоносних

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные