Воспитание у студенческой молодежи этики семейных отношений

зокрема те, що навчається у вищих навчальних закладах.

Питання виховання студентської молоді сьогодні можна вважати чи не одним з найбільш актуальних. Студенти – це специфічне угрупування, члени якого – активні учасники суспільного життя з усіма його складнощами, неоднозначними явищами. Різні аспекти, пов’язані з формуванням та розвитком особистості студента, вивчаються у працях В. Колечко, В. Тинного, І. Терещенко, Ю. Сухарнікова та ін. Досліджуючи особливості виховного процесу у вищих навчальних закладах, фахівці звертаються до виявлення його недоліків, визначають основні напрями, які потребують опрацювання та реорганізації. Надаючи увагу важливості посилення роботи, спрямованої на розвиток моральної сфери студентської молоді, автори водночас залишають поза увагою такий важливий її компонент, як виховання етики сімейних взаємин

В давнину поняття „етика” означало життєву мудрість, практичне знання стосовно того, що таке щастя і які засоби потрібні для його досягнення. Етика – це вчення про мораль, про прищеплення людині діяльнісно-вольових, душевних якостей, необхідних їй в першу чергу в суспільному житті, а потім і в особистому. Вона вчить практичним правилам поведінки і способу життя окремої людини. Моральна діяльність включає не тільки виконання, але і творення нових норм і принципів, знаходження найбільш відповідних сучасності ідеалів і шляхів їх здійснення.

В сучасних умовах особливості реалізації завдання виховання етики сімейних взаємин потребує особливої уваги. На цьому грунті виникає суперечність між соціальним замовленням суспільства щодо зміцнення інституту сім’ї, зокрема шляхом формування й розвитку особистості, яка, вступаючи у шлюбні відносини, грунтує їх на моральних засадах, вміє спілкуватися, розуміти іншу людину, поважати її думку, поступатися власним „Я” заради пошуку кращого рішення, та дійсним станом етичної вихованості сучасних студентів.

Проаналізувавши стан розробки проблеми у педагогічній теорії та практиці, обгрунтувавши основні теоретичні підходи до організації виховного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах, робимо висновок, що формування у сучасної молоді етики сімейних взаємовідносин було, є і завжди буде важливим завданням вищої школи. Адже, відповідно до того, наскільки молодь оволоділа правилами поведінки, моральними якостями, перетворила їх на звичні для неї форми взаємовідносин з протилежною статтю, можна говорити про ступінь розвитку культури та етичних цінностей молоді.

Підлітковий і юнацький вік настає непомітно й швидко, і перед батьками та навчальним закладом постає проблема передачі юнакам і дівчатам усього необхідного для щастя в їхньому майбутньому сімейному житті. І природно, що виникає питання, а що ж має увійти в „список” цього необхідного? На думку спеціалістів, до цього „списку” має входити:

-  підвищена відповідальність молоді перед шлюбним і сімейним життям;

-  усвідомлення соціальної відповідальності батьківства і материнства;

-  підвищена психологічна готовність юнаків і дівчат до шлюбу;

-  надання і передача їм необхідних знань з гігієни і догляду за дитиною, психології дошкільного віку, дитячої психології, психогігієни сексуального життя, основних проблем стосунків між подружжям;

-  посилення антиалкогольної пропаганди;

- висвітлення питань найраціональнішого ведення домашнього господарства, ефективної й економної організації бюджету сім’ї.

Розпочинати виховний вплив потрібно зі спрямування його на усвідомлення студентом соціальної сутності сім’ї: сім’я є історично-конкретною системою стосунків між подружжям, батьками і дітьми; сім’я є

1 2 3 4

Похожие работы