Воспитание у студенческой молодежи этики семейных отношений

співробітництва, узгодження взаємодії, що, у свою чергу, передбачає високу моральну культуру;

-  вміння пристосуватися до звичок і рис характеру іншої людини та розуміння її духовних потреб і стану.

Соціолог В.А.Сисенко ввів поняття здатності до шлюбу, яка складається зі:

-  здатності турбуватися про іншу людину, до самопожертви, діяльно робити добро;

-  здатності співчувати, співпереживати, шкодувати, тобто „входити” в емоційний стан іншого партнера, розуміти його радощі і горе, хвилювання й невдачі, поразки й перемоги, знаходити духовну єдність;

-  здатності до кооперування, співробітництва, міжлюдського спілкування, набуття навичок і вмінь багатьох видів роботи, організації домашнього затишку;

-  високої етичної культури, яка передбачає вміння бути терпимим і поблажливим, великодушним і добрим, сприймати іншу людину з усіма її дивацтвами і недоліками, заглушати власний егоїзм.

Отже, вищий педагогічний навчальний заклад повинен взяти на себе відповідальність за створення системи взаємодії партнерського трикутника „сім’я – навчальний заклад – суспільство”, основними категоріями якого є власне навчальний процес, виховання, культура в широкому розумінні, соціальне оточення, інформаційний простір. Виховувати у студентів розуміння триєдиної функції сім’ї: сім’я – це соціально-правовий інститут, сім’я - це соціально-культурний інститут, сім’я – це мала соціальна група, особлива форма подружжя чоловіка і жінки для повноцінного відтворення наступного покоління. 

 

Література

  1. Афанасьева Т.М., Дюжева О.А., Камай В.И. От я до мы: Азбука семейной жизни. – М.: Педагогика, 1983. – 334 с.
  2. Бойко О.П. Партнерство школи, сім’ї та органів самоорганізації населення у справі соціалізації молоді. // Педагогіка і психологія. – 2005. – №2. – С. 17-22.
  3. Гасюк Л.М. Формування професійної етики молодших спеціалістів сфери побутового обслуговування у системі навчально-виховної роботи коледжу: Дис.... канд. пед. наук: 13.00.04. – Черкаси, 2004. – 213 с.
  4. Кравченко Т.В., Грубавіна І.М. Допомога батькам у вихованні дітей: Метод. реком. для соціальних працівників. – К.: Держсоцслужба, 2005. – 100 с. 

 

1 2 3 4

Похожие работы