Воспроизводства населения и его исторические типы

населення, який відображає кількісну специфіку цього процесу. Будучи первинним щодо режиму, тип відтворення населення визначає межі, в яких можуть змінюватися кількісні характеристики відтворювального процесу. Останні можуть прислужитися для ідентифікації типу відтворення населення, але тільки за умови використання не одного якогось показника, а цілої їх системи, позаяк окремі показники можуть виявитися однаковими для різних типів відтворення населення. Так, наприклад, однаковість нетто-коефіцієнта відтворення населення для двох різних населень ще не є підставою для їх ідентифікації як однотипних, але якщо в них спостерігаємо схожі вікові структури або порядки вимирання, то це — незаперечний аргумент на користь їх приналежності до того самого типу відтворення населення.

Загальноприйняте розмежування понять типу та режиму відтворення населення сьогодні ще не всталилося. Деякі автори використовують для класифікації типів відтворення населення тільки кількісні ознаки, здатні характеризувати лише режими відтворення населення. Так, іноді говорять про прогресивний, стаціонарний та регресивний типи відтворення населення; про розширений, простий та звужений типи відтворення населення, про оптимальний та неоптимальний типи відтворення населення.

 

Список використаної літератури

1. Араб-Оглы Э.А. Демографические и экологические прогнозы. — M., 1978.

2. Барши Т., Тейс 3. Расчеты воспроизводства населения на основе показателей замещения поколений и модели стабильного населения // Методы демографических исследований. — М., 1969.

3. Боярский А.Я. Население и методы его изучения. — М., 1975.

4. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. — М., 1982.

5. Вишневский А Г. Демографическая революция. — М., 1976.

6. Воспроизводство населения и демографическая политика в СССР / Под ред. Л.Л.Рыбаковского. — М., 1987.

7. Воспроизводство населения СССР. — М., 1983.

8. Гузеватый ЯН. Демографо-экономические проблемы Азии. — М., 1980.

9. Демографические проблемы социалистического общества. — М., 1991.

10. Калатбари П. Демографический переход и динамика народонаселения в развивающихся странах // Проблемы народонаселения. Современная демографическая ситуация в развивающихся странах: Сборник переводных статей. — М., 1982.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12