Возникновение Римской Империи

Виникнення Римської Імперії

Рим, що підпорядкував собі Італію, а потім і все Середземномор'я, був спочатку порівняно невелику державну освіту - античну цивільну общину: об'єднання вільних людей, що користувалися певними економічними і політичними правами: правом володіти землею, брати участь в управлінні (вибирати посадових осіб, ухвалювати закони в народному зібранні і т. п. ); громадяни зобов'язані були із зброєю в руках захищати своє місто; служіння цивільній общині (римляни називали її civitas) вважалося почесним боргом: у Римі виборні посади не оплачувалися, сам факт заняття такої посади повинен був сприйматися як винагорода гідному громадянинові. Поза цивільною общиною знаходилися раби і чужаки (в даному випадку неримляне). Зрозуміло, єдність цивільної общини була лише ідеалом: економічний розвиток, перш за все розвиток товарно-грошових стосунків, приводив до зростання економічного неравенства, до зосередження влади в руках невеликої групи громадян, до посилення соціальної боротьби усередині цивільного колективу. Римські завоювання різко підсилили всі ці протиріччя. Війни і пограбування провінцій привели до накопичення багатств в руках окремих осіб; до Риму постійно йшов приплив дешевих рабів зі всіх країн Середземномор'я. В той же час тривалі військові походи надовго відривали селян від землі, сприяли їх розоренню.

Древній історик Аппіан так характеризував обстановку II ст до н. э. : "Розташовані поблизу від тих, що належать їм (тобто багатим землевласникам) невеликі ділянки бідняків багаті частково купували у них з їх же згоди, частково віднімали силою. . . При цьому багаті користувалися як робоча сила купувальними рабами. . . " Обезземелення селян приводило до виступів проти крупних землевласників, скупчення і посилення експлуатації рабов-к рабським повстанням (найбільшим з яких було повстання рабів під буттям на чолі спартака в 74-71 рр. до н. е. ).

Підкорені Римом народи при щонайменшій нагоді прагнули визволитися від влади римлян. Коли в 88 р

до н. е. Мітрідат, цар невеликої напівзалежної від Риму малоазийского держави Понт, зважився виступити проти римлян, його підтримало майже все населення римських володінь в Малій Азії: у один день було перебито 80 тисяч римлян. Багато міст Греції приєдналися до Мітрідату і проголосили відділення від Риму. У 70-х роках до н. е. спалахнуло повстання в Іспанії. . .

Фактично починаючи з 30-х років II ст до н. е. і по 30 р. до н. е. в римській державі йшла безперервна боротьба: повстання, хвилювання, бійки на майданах Риму і, нарешті, боротьба полководців один з одним за захват влади. Це був період, що увійшов до історії під назвою громадянських воєн.

Римські органи влади не могли впоратися з соціальною і політичною кризою. Реальна влада зосереджувалася в руках невеликої групи римських громадян, з яких вибиралися посадові особи (деколи за допомогою підкупу) і які затем-после закінчення встановленого для даної посади терміну, - засідали в сенаті, найважливішому органі управління в Римі. Членство в нім було довічним. Сенатори призначали намісників в провінції, і вони ж розбирали скарги провінціалів на зловживання цих намісників. Сенат представляв інтереси вельми вузького прошарку панівного класу величезної держави. Це була олігархія, усередині якої велася боротьба за вплив, за "краще" наміснитцтво і тому подібне Органи влади в Римі не були пристосовані до управління державою, що склалася в результаті завоювань: там не було

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы