Возникновение языков

План

  1. Потреба в мові первісних людей;
  2. Природна мова, як нескінченна множина термінів яка утворює сотні тисяч слів;
  3.  Генезис комунікативних здібностей первісних людей;
  4. Зростання сигналів не могло утворити природньої мови;
  5. Становлення мови і становлення людини йшло пліч-о-пліч;
  6. Розвиток людини і зародження мови щільно пов`язані у своїх основних етапах 

 

Кожна мова орієнтована на потреби людини. Вони є тим головним стрижнем, який визначає решту мовних властивостей. Ця особливість дістала назву антропоцентризму мов. Але у фізиці і філософії давно стоїть питання про орієнтованість Всесвіту на існування людини і життя, яка дістала назву антропогенності Всесвіту. Співставлення цих двох властивостей має певний інтерес, тим більше, що виникнення мов потребувало фізико-математичної основи, а, отже, антропоцентризм можна вважати наслідком антропогенності.

Всесвіт побудований у повній відповідності до існуючих законів природи. Величезне значення для його будови мають і так звані світові константи, які входять до формул, що математично описують ці закони: швидкість світла, гравітаційна стала, заряд електрону і ціла низка інших. Кожна з них має якесь певне значення. Але чому воно саме таке? Адже зміна цих значень навіть на декілька десятків відсотків кардинально змінила би Всесвіт. Сучасне знання законів Всесвіту дозволяє розрахувати його будову при інших значеннях світових констант. Звичайно, досить відносно невеликої зміни, інколи - кілька десятків відсотків, щоби виключити існування життя.

Досі не відомі причини, з яких вони мають саме такі, а не будь-які інші значення, у тисячі чи мільйони разів більші чи менші. Саме знаходження світових констант у межах, при яких може виникати життя і названо антропогенним принципом будови Всесвіту

Будь-який живий організм, відрізняється від мертвих особин саме наявністю процесів керування та самокерування на всіх рівнях власної будови [1]. Адже зовнішнє середовище безперервно змінюється, як і сам організм. Якщо живий організм не встигає пристосуватися до цих змін, він гине. Тому інформаційно-кібернетичні зв`язки функціонують у кожному органі, клітині і навіть їх частинах, пов`язуючи їх у єдине ціле та забезпечуючи гомеостаз організму. Самокерування множини особин перетворює групи людей на різноманітні соціальні утворення, тварин — у стада і зграї.

Спільна залежність існування груп особин від наявності діючих інформаційно-кібернетичних зв`язків, їх мінливість та пристосування до змін, дає можливість говорити про життя соціальних організмів. Адже деякі з них не здатні на самостійне існування, поза певними групами. Але соціальні утворення людей незрівнянно різноманітніші, складніші і динамічніші, ніж організації тварин. Це не просто кількісна, це якісна відмінність. Їй мусить відповідати певна якісна різниця інформаційно-кібернетичних апаратів самокерування, які ними використовуються.

Дійсно, самокерування стад відбувається за допомогою інформування однією істотою інших умовними сигналами, властивими саме цьому видові, а соціальних утворень людей — лінгвоінформуванням. Лінгвоінформування — це об`єктивно існуючий у природі процес передавання сигналів прямого та зворотнього зв`язку соціальних організмів. Воно якісно відрізняється від інформування системою сигналів тварин. Людство використовує мови, де замість мізерного набору сигналів — практично необмежені можливості інформування, замість характерної для тваринного світу стабільності протягом багатьох поколінь — жива, безперервно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы