Влияние кибертерроризма на информационную безопасность

опинилися за межами будь-якого регулювання й контролю. Відсутність останніх визначається самою природою вільного доступу до ресурсів Інтернету й свободи розміщення на сторінках його сайтів будь-яких ресурсів. Першими антисоціальними проявами в Інтернеті стали порно-сайти. Потім пішла хвиля віртуальних казино. Спочатку, як і все, що стосується Інтернету, ця хвиля "накрила" США. Реакція не забарилася.

23 липня 1998 р. Сенат США переважною більшістю голосів (90 проти 10) затвердив білль, що забороняє азартну гру в Інтернеті.

Питання про азартну гру в Інтернеті розглядається і Європейською комісією, яка, однак, досі вивчає стан проблеми і розробляє заходи з регулювання. Заборони на гру в Інтернеті в Європі, очевидно, не буде, а це позбавляє значення й американську заборону, якщо вона все ж таки буде прийнята Конгресом. Зараз азартна гра в Інтернеті офіційно дозволена (крім дрібних країн Карибського басейну, Австралії й Швеції).

Тим часом, в Україні такі ж процеси розгортаються без особливої реклами й дискусій щодо доцільності чи небажаності дозволу на відкриття віртуальних казино. Вони вже є й успішно працюють. Показово, що за деякими з них стоять іноземні організації та підприємці. Ретельна перевірка‚ можливо‚ дозволить стверджувати, що всіма віртуальними казино в Україні володіють іноземці, що призводить, серед іншого, до безконтрольного вивозу капіталу.

Список використаної літератури: 

  1. Апоній В. Інтернет – торгівля: проблеми і перспективи розвитку в Україні / В. Апоній // Регіональна економіка: Науково-практичний журнал – Львів, 2003. - №1
  2. Естер Дайсон. Життя за доби Інтернету. Release 2.1 / Пер. з анг. П. Таращук. – К.: Альтернативи, 2002. – 344с.
  3. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник / за ред. О.І.Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696с.
  4. Інформаційний сервіс в Інтернеті: навч. посібник. В.М.Шейко, Б.М.Смоляницький, Л.Я.Філіппова та ін.; За ред. Шейка В.М.: Харк. держ. академія культури. – Х.: ДЛАК, 1998. – 208с.
  5. Попов В. Практикум по Интернет-технолониям: учебный курс. – СПб: Питер, 2002. – 480с.
  6. Федорчук П. Пошук інформації в Intetnet // Податкове планування. – Львів, 2003. - №5.
1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные