Введение в социальную работу

1998 році відбулась перша науково-практична конференція “Соціальна політика в Україні: вчора, сьогодні і завтра”, на якій було прийнято рішення визнати першочерговими для розробки та впровадження такі державні програми:

 1. Соціального захисту безробітних і бездомних.

 2. Соціальна адаптація осіб з психічними вадами.

 3. Соціальних гарантій військовослужбовцям.

 4. Соціальної адаптації та працевлаштування підлітків та молоді.

 5. Соціальної допомоги хворих на віл-інфекції.

 6. Соціальні адаптації осіб звільнених з місць позбавлення волі.

 Згідно статті з Конституції України:

 “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю”.

 Основними напрямами розвитку соціальної держави, згідно Конституції України є:

 1. Створення умов для нормальної життєдіяльності громадян;

 2. Підвищення ролі людського фактору в науково-технічному прогресі:

а) затрати робочого часу для придбання окремих видів товарів (1кг хліба в Україні – 2,5год. , в США – 5,8хв. , ФРН – 11,5хв. , Малайзія – 47,5хв; 1кг цукру в Україні – 6,2год. , США – 3,5хв. , ФРН – 7,3хв. , Малайзія – 26,3хв. ; отримання двокімнатної квартири в Україні – 206,4год. , США – 21год. , ФРН – 22,5год. , Малайзія – 119год

; побутова техніка в Україні – 2850год. , США – 19год. , ФРН – 35 год. , Малайзія – 476год. );

б) 80% нових розробок використовується лише на одному підприємстві; 19% – на 3-4, 1% – на 5 і більше.

 3. Турбота про зміцнення сім’ї. В Україні близько 14млн. сімей. Щорічно укладається 500 тис. і розпадається 300тис. шлюбів. Із розлучених менше половини вступають в шлюб вдруге. (В розвинених країнах жінки живуть довше, середньому на 11 років). Це стосується заміжніх людей. В незаміжніх і вдів різниця в тривалості життя дорівнює 2 роки). Кожна 9-та сім’я в Україні є неповною. 15% населення страждає нервово-психічними розладами. Найчастіше (8%) у цих людей спостерігається депресія через сімейні негаразди.

 4. Забезпечення соціальної справедливості.

Соціальна політика

 Механізми реалізації соціальної політики:

Соціальне обслуговування (безкоштовне) — діяльність соціально-економічної підтримки, надання соціально-побутових, медико-соціальних, психологічних та правових послуг, соціальної реабілітації та адаптації сімей і громадян, які опинились в складній ситуації.

 Види соціального обслуговування:

1) матеріальна допомога;

2) соціальний патронаж;

3) надання тимчасового притулку;

4) стаціонарне обслуговування громадян, які частково або повністю втратили здатність до само обслуговування;

5) організація денного перебування громадян похилого віку і інвалідів;

6) консультативна допомога;

7) реабілітаційна допомога (професійна соціально-психологічна реабілітація).

Соціальні послуги (безкоштовні або платні) — це дії з надання допомоги клієнту соціальної служби у відповідності до виду соціального обслуговування. (Приклад: соціальний патронаж – послуги по догляду за дітьми). Безкоштовні соціальні послуги в обов’язковому порядку надаються: інвалідам, людям похилого віку, які не здатні до самообслуговування, громадянам, дохід яких менший мінімальної зарплати, а також громадян, що опинились в надзвичайній ситуації через втрату

1 2 3 4 5 6

Похожие работы