Введение в социальную работу

роботи, стихійних лих або вимушену міграцію.

Соціальна реабілітація — це система дій, спрямована на оптимізацію морально-психологічної адаптації до виконання соціальних ролей (на відновлення, корекцію або компенсацію порушених фізичних, психічних чи соціальних функцій людини.

Соціальний захист — це система дій і закладів, що гарантують та забезпечують мінімально достатні умови для життя (пов’язана із зменшенням тривалості робочого дня, наданням пенсій та субсидій, виплатою зарплат і т. д.

Соціальна допомога (підтримка) — це одна з форм соціального захисту, що спрямовуються на конкретну групу людей (людей похилого віку, військовослужбовців).

Соціальна самодопомога — це сукупність соціальних, соціально-психологічних та соціально-педагогічних засобів, які використовуються індивідом або групою для підтримки належних умов свого існування.

 Соціальну політику в державі формує Верховна Рада, а впроваджує в життя Кабмін. У своїй діяльності вони керуються Конституційною угодою між президентом України та Верховною Радою України, законами України, постановами Верховної Ради, постановами і розпорядженнями Кабміну України, а також положеннями про діяльність окремих міністрів.

 Основними міністерствами, що займаються впровадженням соціальної політики в життя є:

 — Міністерство праці та соціальної політики України;

 — Міністерство охорони здоров’я;

 — МОіН України;

 — Міністерство культури і мистецтв України;

 — Міністерство Юстицій України;

 — Міністерство Внутрішніх справ України;

 — Міністерство Інформації України;

 — Державний комітет України у справах молоді, спорту і туризму.

 Безпосередньо впроваджують соціальну політику в життя соціальні працівники, соціальні педагоги, волонтери та інші особи, які здійснюють благодійницьку чи мет сенатську діяльність, виконують соціальну роботу.

Соціальна робота

 1. Соціальна робота — це специфічна форма державного і поза державного впливу на людину з метою забезпечення культурного, соціального і матеріального рівня її життя, надання допомоги людині, сім’ї або групі людей.

 2. Соціальна робота — це цілеспрямована професійна і волонтерська діяльність, зорієнтована на створення оптимальних умов для повноцінної діяльності особистості, розвитку її шляхом надання певних соціальних послуг.

 3. Соціальна робота — це сукупність цінностей, умов, методів, засобів, форм надання допомоги клієнтам з врахуванням їх індивідуальних і соціальних особливостей.

 4. Соціальна робота — це мистецтво, практика або професія, спрямовані на розвиток і поширення усіх благ організованого і розвиненого суспільства, головним чином (і не тільки) через надання допомоги малозабезпеченим та соціально непристосованим верствам населення

 Напрями соціальної роботи носять загальнодержавний, регіональний та місцевий характер (залежать від певних конкретних проблем).

 Основними напрямами соціальної роботи в Україні є:

 1. Соціальна робота з молоддю.

 2. Соціальна робота з дітьми і підлітками.

 3. Соціальна робота з сім’єю.

 4. Соціальна робота з жінками.

 5. Соціальна робота у сфері зайнятості (з безробітними).

 6. Соціальна робота з військовослужбовцями та їх сім’ями.

 7. Соціальна робота з інвалідами.

 8. Соціальна робота з людьми похилого віку.

1 2 3 4 5 6

Похожие работы