Введение в социальную работу

style="text-align:  9. Соціальна робота з мігрантами.

 Функції соціальної роботи випливають з основних завдань соціальної роботи:

 1. Діагностична функція (діагностика проблеми, що виникла).

 2. Прогностична (прогнозування проблеми);

 3. Інформаційна.

 4. Соціально-психологічна.

 5. Соціально-педагогічна.

 6. Організаційно-комунікативна.

 7. Організаційна.

 8. Соціально-терапевтична.

 9. Правозахисна.

 Соціальна діяльність базується на різноманітних гуманістичних і демократичних ідеалах. В основі соціальної роботи, що проводиться в будь-якій країні, лежить 5 основних аспектів:

 — соцекономічний;

 — географічний;

 — політичний;

 — культурний;

 — духовний

 Соціально-економічний аспект передбачає використання усіх досягнень економіки даної країни у соціальній сфері.

 Географічний передбачає, що вся соціальна робота здійснюється в межах певних чітко визначених границь:

 — закладу;

 — регіону;

 — країни.

 Політичний аспект передбачає врахування в соціальній роботі особливостей тієї політичної системи, що існує на території даної країни.

 Культурний аспект передбачає врахування та повагу традицій, прагнень та сподівань окремих осіб, сімей, груп, націй та національностей, що проживають в даній країні.

 Духовний аспект передбачає використання в соціальній роботі усіх духовних цінностей, що є надбанням людей, які проживають в даній країні.

Соціальна робота як професія

 Професія — це вид діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних знань, вмінь і практичних навиків, здобутих в результаті поглибленої загальної і спеціальної підготовки та набутого практичного досвіду.

 Логіка розвитку будь-якої професії така:

 1) виникнення конкретної потреби;

 2) нагромадження практичного досвіду її вирішення;

 3) формування теоретичної бази;

 4) підготовка кадрів;

 5) видавництво наукової і медичної літератури;

 6) створення професійних організацій.

 Професія соціального працівника відома з найдавніших часів під різними назвами і в різних формах. Перші відомості про соціальну роботу відносяться до 1750 до н. е. В цей час у Вавилоні створювались Коди справедливості – громадські акти, які закликали людей до любові до ближнього та турботи про бідних.

 У древній Греції соціальна робота була відома під назвою “філантропія”, що в перекладі означає – виявлення любові до людей. В Римі соціальну роботу відносили до народних традицій. У Інків соціальна робота називалась “Мінка”. У слов’янських народів “сління”. В Україні соціальна робота має глибоке коріння. Завдання: дослідити розвиток благодійництва в Україні (княжа доба, козацтво, союз з Росією ХІХ, ХХст. – самостійно).

 Перші програми соціальних працівників з’явились наприкінці ХІХст. в Амстердамі, пізніше в Берліні і Лондоні, що означало перехід соціальної роботи на новий професійний рівень. На сьогоднішній день соціальна робота макє ряд спеціалізацій:

 — соціальний психолог;

 — соціальний педагог;

 — соціальний менеджер;

 — гувернер;

 — соціальний еколог;

1 2 3 4 5 6

Похожие работы