Выбор технических средств для автоматизированных информационных систем учета. Использование вычислительных сетей

Вибір технічних засобів для автоматизованих інформаційних систем обліку. Використання обчислювальних мереж

До забезпечувальних засобів автоматизованих ІС обліку належить технічне забезпечення. Під технічним забезпеченням будь-якої комп’ютерної системи розуміють сукупність усіх технічних засобів, які використовуються при її функціонуванні. Тому технічне забезпечення АІС обліку можна визначити як сукупність різноманітного обладнання і засобів оброблення облікової інформації, пов’язаних між собою єдністю оброблю­ваних даних і інформаційно-часових обмежень, яка дає змогу здійснювати своєчасну та якісну фіксацію, збирання, передавання, оброблення, нагромадження, агрегування і видачу необхідної для реалізації функції обліку інформацію.

Ураховуючи особливості оброблення облікової інформації, до КТЗ автоматизованих інформаційних систем обліку висувається низка вимог, які об’єднані в групи.

Сутність організаційно-економічних вимог полягає в тому, що КТЗ має забезпечити розв’язування всього комплексу облікових задач, а також можливість зміни і розвитку структури КТЗ у разі зміни складу задач і методик їх розв’язування при мінімальних витратах на придбання техніки та її обслуговування.

Організаційно-технічні і функціональні вимоги полягають у тому, що КТЗ має забезпечити виконання процедур реєстрації, збирання, передавання, оброблення, нагромадження, зберігання, агрегування і видачі облікової інформації, а також необхідну сумісність і пропускну спроможність ТЗ на всіх стадіях пере­творення облікової інформації, максимальну продуктивність обладнання, необхідну надійність і вірогідність результатів.

Сутність конструкційних вимог полягає в тому, що в комплексі технічних засобів АІС обліку на всіх стадіях пере­творення інформації необхідно передбачити можливість агрегування обладнання, що дасть змогу здійснювати гнучку зміну структури КТЗ, забезпечить стійкість до перешкод та автоматичний контроль вірогідності результатів оброблення облікової інформації

Експлуатаційні вимоги — це забезпечення максимального пристосування до оточуючого середовища, простота в експлуатації, відповідність вимогам ергономіки і технічної естетики.

На вибір складу технічних засобів при створенні та впровадженні автоматизованих інформаційних систем обліку впливають такі фактори, як тип об’єкта управління та його фінансові можливості, обсяги перероблюваних облікових даних, склад функціональних задач, організаційна структура, кваліфікація персоналу тощо.

Правильний вибір технічних засобів для АІС обліку створює добру основу для ефективної роботи об’єкта. Наприклад, для невеликого підприємства (фірми) достатньо одного комп’ютера, а для великих підприємств потрібна центральна і досить потужна ЕОМ (сервер), на якій виконуватимуться операції збирання та оброблення облікової інформації загального призначення, а також ЕОМ меншої потужності на робочих місцях обліковців (робочі станції), які приєднуються до сервера через локальну інформаційну мережу.

Якщо підприємство успішно розвивається, доцільно вибирати ЕОМ з деяким запасом за продуктивністю, а також з можливістю поступового нарощування потужності парку ЕОМ.

Оскільки у процесі оброблення облікової інформації виникає потреба у друкуванні великої кількості документів, актуальним є питання правильного вибору друкувальних пристроїв. Так, для невеликого об’єкта зазвичай, достатньо одного матричного чи струминного принтера, для середнього — доцільним є використання лазерного принтера типу HP Laserjet 4 + як принтера мережі і, у разі потреби, розподілених струминних принтерів на робочих місцях обліковців (один принтер на 2—4 ЕОМ). Для великих підприємств на центральній ЕОМ рекомендується використання високопродуктивного лазерного принтера (наприклад, HP Lasarjet 5 si) і потужних лазерних або струминного принтерів на робочих місцях облікового персоналу.

На сучасному етапі технічне

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные