Юридическая природа экологической безопасности

ПЛАН 

Вступ.

  1. Юридична природа екологічної безпеки.
  2. Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки.
  3. Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.

Висновки.

Список використаної літератури.

 

Вступ

На сьогодні дуже важливим курсом серед інших юридичних дисциплін є екологічне право. Чому саме цей предмет вивчають майбутні юристи? Чи е в цьому доцільність ? Перед тим, як обґрунтувати цікавість та важливість вибраної теми, я хочу процитувати Андрейцева B. I. з яким повністю згодна:

"Підвищений iнтepec до еколого-правової ocвіти зумовлений необхідністю:

1) ефективного застосування природоохоронного законодавства з метою забезпечення екологічних прав громадян;

2) об'єктивного осмислення poлi та місця законодавчих i підзаконних актів, кількість яких постійно зростає, у системі права; регулювання екологічних правовідносин;

3) творчого обґрунтування низки нових законодавчих положень, концептуальних підходів до врегулювання екологічних правовідносин; проведення їх наукової класифікації за галузевими, функціональними, інституційними ознаками;

4) своєчасної систематизації та відтворення новаційних пpoцeciв у підручниках та інших навчально-методичних матеріалах; створення оптимальної навчально-методичної бази для об’єктивного сприйняття студентами й іншими категоріями освітян (магістрами, аспірантами, докторантами тощо) еколого-правових явищ, специфіки їх відображення в екологічному законодавстві та праві;

5) формування у студентської молоді виважених еколого-правових поглядів, прогресивного еколого-правового світогляду;

6) оволодіння нею навичками вирішення сучасних еколого-правових питань на макро- i мікрорівнях за допомогою державно-правових засобів; створення широкої мережі закладів по проведенню просвітницької еколого-правової діяльності;

Доцільність обраної теми зумовлюється тим, що екологічне право мов грати повинно захищати людей та довкілля, i як щира ненька піклуватися про їх розвиток та збагачення.

Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати, як кризову, що формувалася протягом тривалого періоду через нехтування об’єктивними законами розвитку i відтворення природно-ресурсного комплексу України. Відбувалися структурні деформації народного господарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості

Норми права носили декларативний характер i не стримували занепад екологічного стану України, зараз, з прийняттям низки суттєвих законодавчих актів, все рівно, ще рано казати про належне правове регулювання, відсутній також механізм реалізації права на здорове i безпечне довкілля, панує екологічний нігілізм, зумовлений багатьма факторами.

1. Юридична природа екологічної безпеки.

Еколого-правова наука України та система екологічного права ще зовсім молодь Еколого-правові погляди в українській науці мають військову історію, яка бере свій початок ще з давніх часів. Переважна більшість території сучасної України на початок 1 тисячоліття нашої ери була вкрита лісом. Безмежні лісові масиви вкривали територію сучасного Прикарпаття, Полісся. Чернігівщина мала назву лісної землі, ліси підходили аж до Києва. Невелика густота населення при розвинутому на той час містобудуванні та підземних комунікаціях не зумовлювали якоїсь суттєвої небезпеки для природи з боку людської діяльності. В господарській дiяльнocтi переважало хліборобство, рибальство, мисливство, скотарство, бджільництво.

Першими книгами про природу були «шести днів» Василя Великого, перекладена з грецької, в якій давалося тлумачення шести дням, протягом яких Бог створив світ, а також десяти природним явищам.

Ще в одній праці - «Фізіолог» містилися популярна праці із зоології.

Наукові погляди завжди діставали своє відображення у чинному законодавство Спочатку це

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10