Задача орошения земель и основные виды поливов. Машины, установки и механизация орошения

та енергоресурсів, але тут одночасно потрібне й оперативне проведення циклу поливань — скидання води, оскільки більшість с. -г. культур (окрім рису) не витримують тривалого затоплення.

Переваги поверхневого зрошування:

- простота й надійність в експлуатації;

- можливість поливати за сильного вітру;

- порівняно із системами дощування та краплинного поливання, невеликі витрати на будівництво.

 Найдоцільніше поверхневе зрошування застосовувати на середніх і слабких за водопроникністю грунтах з рівною поверхнею поля (з переважаючими ухилами 0,002– 0,01%) із заляганням грунтових вод на глибині не менше 4–5 м від поверхні, а також для створення запасів вологи в грунті.

Недоліки поверхневого зрошування:

- забагато ручної праці;

- великий обсяг планувальних робіт за складного мікрорельєфу;

- руйнування структури грунту й потреба в додатковому розпушенні міжрядь;

- нерівномірність зволоження грунту вздовж поливних борозен і смуг;

- висока ймовірність підняття рівня грунтових вод із засоленням або заболоченням зрошуваних ділянок.

Переважну більшість поливних площ в Україні зрошують дощуванням. За дощування вода з допомогою дощувальних апаратів розбризкується в повітрі.

Основними параметрами для штучного дощу є розмір його крапель, інтенсивність і рівномірність.

Краплі штучного дощу мають бути завбільшки 1–2 мм. Більші руйнують агрегати грунту та ущільнюють його, а дрібніші зносяться вітром та швидше випаровуються.

Інтенсивність дощу — шар опадів, що випадає на одиницю площі за одиницю часу. Інтенсивність штучного дощу має бути такою, щоб дощову воду максимально використовували рослини, не спричинюючи поверхневого стоку й ерозії грунту.

Для більшості дощувачів вона становить менше 0,4 мм/хв (для порівняння: середня інтенсивність природного дощу — 0,004–0,1мм/хв, для злив середня інтенсивність сягає 2–10 мм/хв)

Довідка. 1 мм опадів дорівнює 10 м3/га.

Під час дощування для збереження структури та оптимальної аерації грунту потрібно, щоб на важких грунтах інтенсивність дощу не перевищувала 0,1–0,2 мм/хв, на середніх — 0,2–0,3 мм/хв, і на легких — 0,5–0,7 мм/хв.

Рівномірність штучного дощу є важливою характеристикою. Коефіцієнт рівномірності для природних дощів навіть за сильного вітру (5–6 м/с) становить не менше 0,86–0,91. На практиці дощувальними машинами створюється дощ із коефіцієнтом рівномірності поливання до 75%.

 Залежно від комплектації дощувальними машинами й установками, дощувальні системи поділяють на стаціонарні, напівстаціонарні та пересувні. У стаціонарних дощувальних системах дощувальні апарати встановлено на нерухомих або висувних стояках, рівномірно розміщених по полю. В напівстаціонарних дощувальних системах частина елементів нерухома, частину можна пересувати. В пересувних — усі елементи можна переміщати для поливання різних зрошувальних площ. Такі системи формують із пересувних насосних станцій, швидкорозбірних трубопроводів і різного типу пересувних дощувальних машин.

 Поливання в дощувальних системах проводять машинами фронтальної та кругової дії, а також дощувальними установками й машинами барабанного типу. Дощувальна машина фронтальної дії переміщується полем під прямим кутом до лінії розподільного трубопроводу й зрошує прямокутну ділянку відносно рівної площі. Можна використовувати тільки на рівному полі.

Дощувальна машина кругової дії —

1 2 3 4 5 6 7