Задача орошения земель и основные виды поливов. Машины, установки и механизация орошения

автоматизована дощувальна машина, приєднана до гідранту закритої зрошувальної мережі, здійснює поливання під час обертання навколо гідранту.

 Дощувальна установка. На гідранті закритої зрошувальної мережі встановлено пристрій для позиційного поливання дощуванням, який працює від тиску води в мережі. Дощувальна машина барабанного типу — пересувна зрошувальна машина із стаціонарним барабаном, на який намотується шланг, що тягне візок і подає воду до двоконсольної ферми або далекоструминного дощувального апарата. На противагу машинам фронтальної дії, машина зі стаціонарним барабаном може здійснювати поливання на полях із нерівною поверхнею.

Переваги дощування, порівняно з поверхневим способом зрошення, такі:

- сприятливіша дія на грунт і рослини;

- економія поливної води;

- менша загроза вторинного засолення;

- можливість застосування в умовах складного рельєфу поля;

- економія ручної праці;

- мобільність.

Недоліки дощування:

- значна вартість побудови стаціонарних систем і витрати енергії для створення тиску в зрошувальній мережі порівняно з поверхневим способом зрошення;

- поливання секторами із зонами повторного поливу та сухих ділянок (за кругового способу);

- під час поливання утворюються краплі-лінзи, які створюють умови для розвитку хвороб;

- неефективний розподіл води (поливаються також міжряддя);

- перевитрата води порівняно із системами краплинного зрошення.

Краплинне зрошення — спосіб локального зрошування грунту через краплинні водовипуски (крапельниці) в зоні розміщення кореневої системи рослин.

Розрізняють стаціонарні, сезонно-стаціонарні та сезонні системи краплинного зрошення

Стаціонарні системи мають мережу магістральних і розподільних трубопроводів, прокладених під землею, а ділянкові та поливні трубопроводи розміщені під/над землею і мають бути виконані з труб довготермінового використання. Такі системи використовують для зрошення виноградників і плодових насаджень. У системах сезонно-стаціонарного типу мережу магістральних і розподільних трубопроводів монтують стаціонарно з підземним розміщенням для багаторічного використання, а ділянкові та поливні трубопроводи — сезонної дії. Системи сезонного типу монтують на початку, а демонтують у кінці періоду вегетації. Параметри системи краплинного зрошення (витрата, тиск, діаметри й кількість труб, а також їхню вартість) визначають залежно від розмірів і конфігурації ділянки, рельєфу, схеми сівби (висаджування) культур, джерела зрошення та режиму управління процесом поливання.

 Важливою особливістю систем краплинного зрошення є висока вимогливість до якості поливної води. Від цього показника суттєво залежать надійність роботи та строк експлуатації поливних трубопроводів. Тому одним із важливих елементів системи краплинного зрошення є фільтр для очищення води від механічних і біологічних забруднень. У системах краплинного зрошення зазвичай, застосовують одно- і двоступеневе очищення води з використанням сітчастих, дискових та піщано-гравійних фільтрів.

Переваги краплинного зрошення:

- обережне, без травмування рослин, поливання;

- не створює крапель-лінз на рослинах, тому поливати можна протягом доби;

- економія води (поливання білоголової капусти — 30–50 м3, а за дощування — від 250 м3 за одне поливання, моркви — 50–120 м3 та 200–400 м3, відповідно;

- локальне, економне внесення ЗЗР та меліорантів без витрат на пальне;

1 2 3 4 5 6 7