Задачи и содержание физического воспитания в дошкольных учебных заведениях

рівноваги, середній — повзання, високий — стрибки), адже діти цього віку швидко втомлюються;

• ускладнювати вправи через зміну вихідного положення тіла (стоячи, сидячи, лежачи), параметрів руху (відстань до цілі від 0,5 м до 1 м), дозування (повторити 3-6 разів);

• добирати доцільні способи організації дітей під час виконання фізичних вправ; « добирати вправи імітаційного характеру;

•  забезпечувати зацікавлення дітей, позитивний емоційний стан.

Ефективність навчання старших дошкільнят рухових умінь на заняттях з фізичної культури залежить від умілого поєднання переносного і стаціонарного обладнання. Творчий підхід педагога до фізкультурних знарядь значно підвищує моторну щільність заняття і задовольняє природну потребу дітей у рухах, які в звичних життєвих умовах їм малодоступні: повзання по похилій поверхні, лазіння по вертикально розміщених канату, жердині, гімнастичній стінці, вправи на перекладині тощо. На особливу увагу заслуговує обладнання з обмеженою площею опори, адже вправи з рівноваги сприяють формуванню практично усіх рухових навичок.

Проблема формування здоров'я дітей дошкільного віку, його охорони, зміцнення та реабілітації як стрижнева в освітньому процесі ДНЗ була й залишається досить актуальною.

Вітчизняні та зарубіжні вчені і практики вважають, що здоров'я індивідуума лише на 50% залежить від різних зовнішніх чинників. Зокрема, таких:

• готовності батьків передати здоров'я своїй дитині у внутрішньоутробний період її розвитку, а потім формувати здоров'я малюка після народження;

• соціально-економічних, соціально-педагогічних, психологічних та побутових умов у суспільстві, сім'ї, в навчальному закладі, де перебуває дитина;

•  екологічного середовища;

•  "здоров'я" збережувального простору, в якому зрівноважуються вроджені адаптивні здатності дитини та змінне середовище;

•  рівня компетенції дорослих щодо формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей.

Інші 50% здорового стану дитини залежать від того, як вона розуміє, що таке здоров'я і здоровий спосіб життя

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні перед педагогами та батьками постає пріоритетне завдання — виховувати в дитини відповідальне ставлення до власного здоров'я і здоров'я людей, що поруч, як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Це завдання вирішується завдяки валеологічній освіті в усіх навчальних закладах, починаючи з дошкільних, повноцінному медичному обслуговуванню, створенню екологічно сприятливого життєвого простору й оптимізації режиму освітнього процесу.

Вихователі та педагоги-фахівці, які мають достатньо високий рівень професійно-валеологічної компетенції, ґрунтовно володіють понятійним апаратом про види здоров'я— фізичне, психічне, духовне, соціальне — й повно характеризують їх (це дає змогу правильно організовувати навчання та виховання дітей); знають умови формування, збереження, зміцнення й відновлення здоров'я, а також його спадкового передання.

Наукових визначень, що таке здоров'я, існує близько сотні. Подаємо найбільш уживані, якими доцільно користуватися.

7. Фізичне здоров'я — це такий стан організму дитини, коли показники основних фізіологічних систем перебувають у межах норми й адекватно змінюються в процесі взаємодії з довкіллям; це гармонійна взаємодія всіх органів та систем, їх динамічна зрівноваженість із середовищем.

Основні показники фізичного здоров'я:

• нормальний або високий рівень морфофізіологічного розвитку дитини (нормальне функціонування всіх органів та систем організму,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы