Задачи и содержание физического воспитания в дошкольных учебных заведениях

Створювані умови навчальної діяльності мають бути спрямовані на:

•  морфо-фізіологічний розвиток організму дітей;

• розвиток психічних процесів (адекватність психічного відображення; адекватність сприйняття, здатність зосереджувати увагу на предметі; утримання інформації в пам'яті; здатність логічно опрацьовувати інформацію; критично мислити; креативність; дисципліна розуму — керування розумовим потоком);

• формування психічних станів (емоційна сталість, самовладання; зрілість почуттів відповідно до віку; керування негативними емоціями — страхом, гнівом, жадібністю, заздрістю);

•  вільний, природний вияв почуттів та емоцій; здатність радіти; збереження оптимального самопочування;

• розвиток особистісних якостей (оптимізм, здатність зосереджуватися, витримка, чесність, совісність та ін.; адекватний рівень домагань; відповідальність, упевненість у собі; незалежність, безпосередність; наявність почуття гумору, доброзичливості, самоповаги, адекватної самооцінки, самоконтролю; емоційно-вольова енергійність, активність, цілеспрямованість);

•  подолання негативного ставлення до ознак хвороби (кашлю, болю в тілі, задухи), неадекватного сприйняття самого себе, категоричності; стереотипності, некритичності мислення; підвищеної сугестивності; чуттєвої аморфності; ворожості; підвищеної тривожності; залежності від шкідливих звичок; відходу від відповідальності за свої дії; втрати віри в себе, пасивності.

Передумови формування фізичного здоров'я:

•  створення в групі під час проведення занять належного санітарно-гігієнічного, повітряного та світлового режиму (провітрюється помешкання, підвіконня звільняються від зайвих предметів, що створюють затемнення);

•  регулювання фізичної, психічної та емоційної працездатності дітей на занятті; дотримання її періодів (входження в роботу, оптимум діяльності та спад); зняття втоми;

•  активізація рухової діяльності дітей на початку і в середині заняття, проведення динамічних хвилинок;

•  цілеспрямований розвиток усіх органів і систем дітей (у тому числі й систем мозку): дихальної та серцево-судинної систем, шкіри, органів зору, слуху та нюху завдяки використанню засобів різних сучасних технологій;

•  охорона дитячого слуху, зору, голосу, збереження правильної постави;

•  використання загартувальних елементів: відчинити вікно, фрамугу або кватирку на визначений час (відповідно до температури повітря надворі, пори року);

•  нагадування дітям (до або після заняття) про необхідність виконання гігієнічних процедур перед їжею, після відвідання туалету;

•  організація денного сну достатньої тривалості, цікавого відпочинку на перервах між заняттями.

Передумови формування психічного здоров'я:

• дотримання на заняттях гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями, а також між самими дітьми;

•  вияв педагогом любові, ніжності, доброти до дітей;

• активізація в дошкільнят проявів радості, подиву, інтересу, захоплення;

• цілеспрямований розвиток психічних процесів, позитивних психічних станів та особистісних якостей.

Передумови формування духовного здоров'я:

•  створення на заняттях різноманітних ситуацій — для виховання дбайливого ставлення до природи, до людей;

•  виховання поваги до духовних цінностей сім'ї, роду, свого народу, всього людства; до рідної мови; до національної та загальнолюдської культурної спадщини.

Передумови формування соціального здоров'я:

•  налагодження педагогом позитивних контактів з дітьми (словом, жестом, поглядом, мімікою);

•  заохочення приязних, культурних стосунків між вихованцями;

•  навчання дітей оцінювати себе й інших

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы