Задачи и содержание физического воспитания в дошкольных учебных заведениях

дітей поряд з усвідомленням мотивів поведінки та вчинків;

•  спрямування навчального процесу на розвиток у дошкільнят самостійності суджень та думок, на пошук способів вирішення завдань у пізнавальній, трудовій та ігровій діяльності;

•  вироблення в дітей активної життєвої позиції.

Формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я дітей на заняттях здійснюється за допомогою різних технологій — сучасних і давніх. Щоб правильно використовувати їх, педагог має:

•  володіти знаннями про вплив обраних засобів на організм дитини і на конкретні органи зокрема;

•  обліковувати загальний стан здоров'я кожного вихованця, його психофізіологічні особливості, які виявляються під час навчання;

•  відчувати міру ("Не нашкодь!");

•  послуговуватися лише такими технологіями, які доцільні в роботі з дітьми дошкільного віку;

Для зміцнення здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів бажано будувати освітньо-виховний процес на занятті в такий спосіб, щоб на ньому цілковито впроваджувався принцип оздоровлення. Тож у ході заняття (в його частинах) кожен вихователь і педагог-фахівець обов'язково здійснює низку реабілітаційно-оздоровчих заходів:

•  дихальні вправи та ігри з використанням звуконаслідування явищ природи, голосів тварин, транспорту тощо (для вентиляції легенів та розвитку грудно-черевного дихання, активізації центрів кори головного мозку); дихання правою ніздрею — на початку заняття, лівою — наприкінці;

•  мімічні, імітаційні вправи (для зняття втоми мозку й активізації процесу мислення, пам'яті, уваги);

•  пальцеві ігри (для активізації всіх органів та систем організму дитини, також Г мозку);

•  різні види масажу: класичний механічний, точковий, японське "шиацу" (для активізації діяльності кори головного мозку й поліпшення шкірного дихання, вироблення природного білка — інтерферону, що зміцнює імунітет дитини);

•  фізкультурні хвилинки у вигляді загальнорозвивальних та ритмічних вправ (під музичний супровід), рухливих ігор, елементів йоги тощо;

•  фізкультурні паузи між заняттями у вигляді рухливих ігор, вправ та ігор зі спортивним ухилом;

•  читання віршів, загадок, примовлянок, приказок, співання коротеньких пісень про здоров'я та його охорону, про безпеку життя (як засіб мотивації до дотримання здорового способу життя);

•  маніпулятивні вправи (для зняття втоми очей, розвитку гостроти зору, слуху та нюху);

•  ароматерапія, кольоротерапія, фітотерапія (для фізіологічної активізації частин тіла й центральної нервової системи);

•  психогімнастика й ігри (для психічної саморегуляції);

•  дидактичні, логічні, театралізовані ігри, різні види театру (для розвитку спілкування);

•  слухання музики (для нетривалого розслаблення).

Висновки:

 Заняття як форма навчальної діяльності дітей мають бути спрямовані не лише на розвиток пізнавальної діяльності, а й на формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров'я.

•  Завдяки створенню передумов для формування у вихованців дошкільного закладу різних видів здоров'я отримуємо середовище, в якому адаптивні можливості дитини зрівноважуються з довкіллям.

• Комплексне використання різних оздоровчих технологій підпорядковується визначеним освітнім та виховним завданням, закономірностям функціонування фізіологічних процесів й органічно входить до змісту заняття.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы