Защита авторского и смежных прав на аудиовизуальное произведение

За результатами листування переважна більшість порушників визнає суми претензій та поступово перераховує авторську винагороду на рахунок УААСП. За заявами авторів, які звернулися до УААСП за захистом порушених авторських прав, було пред’явлено 17 претензій. Серед них 11 претензій, пред’явлених у 2002 році, на суму близько 114 тис. грн. , та 6 претензій на суму понад 200 тис. грн. , що перейшли з 2001 року. У результаті роботи, пов’язаної з виплатою авторської винагороди, на рахунок УААСП уже надійшло понад 550 тис. грн. Решта порушників сплачує суми авторської винагороди на підставі винесених судових рішень. Протягом 2002 року прийнято 11 судових рішень про стягнення авторської винагороди за неправомірне використання творів.

Шість судових справ щодо визнання недійсними свідоцтв про державну реєстрацію знаходяться на розгляді, рішення за ними ще не прийняті.

З 2002 року УААСП здійснює моніторинг телерадіопростору щодо дотримання авторського права та суміжних прав

Моніторинг здійснюється 6-9 годин на добу. На підставі актів фіксації порушень надсилаються претензії до телеканалів.

Новим напрямом діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності у 2002 році стало здійснення обліку організацій колективного управління та нагляд за їхньою діяльністю. Облік організацій колективного управління дає можливість встановити організації, яким суб’єкти авторського і/або суміжних прав на законних підставах доручили управління своїми майновими правами. Лише організації колективного управління, які мають свідоцтво Держдепартаменту про облік, можуть здійснювати управління майновими правами суб’єктів авторського права і/або суміжних прав. Організації, що знаходяться на обліку в Держдепартаменті, зобов’язані звітувати про результати своєї діяльності відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Нагляд за діяльністю організацій, перш за все, здійснюється з метою захисту інтересів суб’єктів авторського права та суміжних прав, а також захисту інтересів осіб, що використовують об’єкти авторського права і/або суміжних прав. Нагляд за діяльністю організацій колективного управління спрямовано на визначення стану дотримання організаціями норм законодавства про авторське права і суміжні права, визначення ефективності здійснення організаціями функції управління на колективній основі майновими правами суб’єктів авторського права і/або суміжних прав, визначення стану виконання організаціями зобов’язань, що випливають із договорів, укладених з суб’єктами авторського права і/або суміжних прав, договорів з користувачами об’єктів авторського права і/або суміжних прав, а також договорів з іншими організаціями, в тому числі іноземними.

Сьогодні на обліку в Держдепартаменті знаходяться такі організації колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і/або суміжних прав: УААСП, Всеукраїнська громадська організація — Гільдія Кінорежисерів «24/1», Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав «Оберіг», Дніпропетровська обласна громадська організація «Товариство інтелектуальної власності», Громадська організація «Об’єднання правоволодарів у сфері образотворчого мистецтва та архітектурної діяльності «Статус».

У 2002 році боротьба з виробництвом та розповсюдженням контрафактної продукції була одним з пріоритетних напрямів державної політики. Держдепартамент здійснює ефективні заходи щодо налагодження міжвідомчої практичної роботи, спрямованої на посилення контролю за дотриманням прав інтелектуальної власності та припинення правопорушень у цій сфері.

На виконання положень прийнятого у січні 2002 року Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» встановлено жорсткий державний контроль за правомірністю використання об’єктів авторського права та суміжних прав. З цією метою Держдепартамент присвоює СІД-коди виробникам дисків для лазерних систем зчитування. СІД-код, проставлений виробником на

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные