Защита авторского и смежных прав на аудиовизуальное произведение

кожному виробленому диску, майстер-копії, матриці, дозволяє визначити виробника і виробниче обладнання, на якому виготовлялися диски. Налагоджено чітку систему перевірки СІД-кодів, нанесених на диски, що імпортуються, ліцензування виробництва, експорту та імпорту дисків.

Важливою подією з точки зору вдосконалення системи захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності стало створення у структурі Держдепартаменту підрозділу державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, основним завданням якого є запровадження постійного державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема у сфері виробництва дисків для лазерних систем зчитування.

Державні інспекторі діятимуть у всіх регіонах України, здійснюючи планові і раптові перевірки суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з використанням об’єктів інтелектуальної власності. При цьому державні інспектори співпрацюють з підрозділами правоохоронних та контролюючих органів (Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Державної митної служби України).

Відповідно до Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм» Держдепартамент продовжував видавати контрольні марки для маркування аудіо-, відеопродукції та вести Єдиний реєстр контрольних марок. Усього протягом 2002 року було видано 32363974 контрольні марки 266 суб’єктам підприємницької діяльності.

Держдепартамент постійно проводить роботу з удосконалення контрольної марки. З лютого 2002 року на кожну контрольну марку спеціальним способом наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору чи фонограми. Така контрольна марка надасть споживачу можливість самому проконтролювати правомірність розповсюдження того чи іншого примірника аудіовізуального твору чи фонограми і переконатись, що він купує якісну ліцензійну продукцію. З липня 2002 року контрольна марка існує у вигляді голографічного захисного елемента

Властивості контрольної марки забезпечуватимуть її саморуйнування при спробі відокремлення її від упаковки примірника твору. Нова контрольна марка значно полегшить роботу правоохоронних та контролюючих органів стосовно виявлення примірників, що розповсюджуються з порушеннями законодавства про авторське право і суміжні права.

Для вдосконалення системи видачі контрольних марок та прискорення перевірки документів з жовтня 2002 року розпочало роботу ДП «Інтелзахист», що безпосередньо підпорядковане Держдепартаменту.

Враховуючи політичну, економічну і соціальну важливість питання забезпечення дотримання законодавства у сфері авторського права та суміжних прав, яка стосується програмного забезпечення, розпорядженням Кабінету Міністрів України у травні 2002 року затверджено Концепцію легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням.

Концепція спрямована на вдосконалення нормативно-правової бази з питань легалізації програмного забезпечення, розбудову вітчизняної індустрії програмного забезпечення, а також на створення механізму протидії нелегальному використанню програмного забезпечення.

Активно здійснюються заходи щодо реалізації положень Концепції. Восени 2002 року проведено інвентаризацію програмного забезпечення, наявного в органах виконавчої влади. Аналіз отриманої за її результатами інформації дав можливість встановити загальну кількість програмного забезпечення, що використовується, кількість ліцензійних програмних продуктів та попередні обсяги таких продуктів для забезпечення діяльності державних органів України.

З метою вдосконалення механізмів протидії розповсюдженню нелегальних програмних продуктів та забезпечення оптимального і раціонального використання державних коштів, Держдепартамент розробив практичні рекомендації для органів виконавчої влади щодо методів встановлення відповідності чинному законодавству програмного забезпечення, що придбавається чи розробляється для потреб цих органів та обліку таких програмних продуктів. Зазначені пропозиції доведені до відома органів виконавчої влади для врахування в процесі здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та при проведенні господарських операцій із програмним забезпеченням.

Створено реєстр виробників та розповсюджувачів програмного

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные