Защита информации к.р1

використовуваних для захисту комунікаційних мереж, є міжмережеві екрани, шифрування і системи виявлення вторгнень (Intrusion Detection Systems, IDS). Стратегія будується на класичній парадигмі забезпечення безпеки "захищай, виявляй, виправляй". При такому підході виникає проблема, пов'язана з тим, що ініціатива належить атакуючому, який завжди виявляється на крок попереду. За останні декілька років стає все більш очевидним, що традиційні прийоми мережевого захисту ефективні лише в певних межах. Відповідно необхідні нові методи посилення захисту мереж. Одним з перспективних підходів є використовування приманок - комп'ютерних ресурсів, що знаходяться під постійним спостереженням, які ми дозволяємо випробовувати на міцність, атакувати і зламувати. Точніше кажучи, приманка є "елементом інформаційної системи, цінність якого полягає у тому, що він дозволяє вести моніторинг несанкціонованого або протиправного використовування даного елементу". Моніторинг даних, що поступають на приманку і покидають її, дозволяє зібрати відомості, які не можна добути за допомогою IDS. Приманки можуть працювати під управлінням будь-якої операційної системи і на будь-якій кількості серверів. За допомогою налаштувань задаються доступні супротивнику способи злому або перевірки стійкості системи. Приманки володіють двома додатковими перевагами: масштабованістю і легкістю в обслуговуванні.

Таким чином, на сьогоднішній день пропонується безліч способів забезпечення безпеки інформації, але не всі вони є ефективними. Відомо, що тільки «комплексна система може гарантувати досягнення максимальної ефективності захисту інформації, оскільки системність забезпечує необхідні складові захисту і встановлює між ними логічний і технологічний зв'язок, а комплексність, що вимагає повноти цих складових, всеосяжності захисту, забезпечує її надійність»


Література

 1. Конституція України // Закони України. - К. , 1997. -Т. 10.
 2. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 20. 03. 1991 р. // Закони України. -К. , 1996. -Т. 1.
 3. Про підприємства в Українi: Закон України від 27. 03. 1991 р. // Закони України. -К. , 1996. -Т. 1.
 4. Про інформацію: Закон України від 02. 10. 1992 р. // Закони України. -К. , 1996. Т. 4.
 5. Основі законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19. 11. 1992 р. // Закони України
  -К. , 1996. -Т. 4.
 6. Про адвокатуру: Закон України від 19. 12. 1992 р. //Закони України. -К. , 1996. -Т. 4.
 7. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25. 06. 1993 р. //Закони України. -К. , 1996. -Т. 5.
 8. Про нотаріат: Закон України від 02. 09. 1993 р. //Закони України. -К. , 1996. -Т. 3.
 9. Про охорону прав на винаходи та корисні моделі: Закон України від 15. 12. 1993 р. //Закони України. -К. , 1996. -Т. 6.
 10. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15. 12. 1993 р. //Закони України. -К. , 1996. -Т. 6.

 

1 2 3 4 5 6 7 8