Защита информации в странах западной Европы

в Європолі стільки, скільки це необхідно для виконання завдань Європоля. Не пізніше трьох років після введення інформації слід перевірити необхідність їх подальшого зберігання. Служби при перевірці можуть ухвалити рішення про продовження зберігання даних до наступної перевірки, якщо це і далі необхідно. Якщо ж рішення про подальше зберігання не ухвалюється, дані автоматично стираються.
Кожна держава – учасник ЄС визначає Національну контрольну інстанцію, завдання якої полягає в тому, щоб контролювати допустимість введення і відгуку персональних даних, а також кожну передачу цих даних Європолі, і перевіряти, чи не порушуються таким чином права особи. З цією метою Контрольна інстанція володіє доступом до даним, введеною державою - учасником, що містяться в Інформаційній і Індексній системах. Кожна особа має право звернутися в Національну контрольну інстанцію за перевіркою допустимості даних і відповідною передачею цих даних Європолі, а також перевірити відгуку цих даних відповідною державою ЄС. Це право здійснюється відповідно до національного права держави - учасника, в чию Національну контрольну інстанцію направлений запит.
У структурі Європоля створена також Сумісна контрольна інстанція, завдання якої полягає в тому, щоб перевіряти діяльність Європоля на предмет наявності порушень прав особи при зберіганні, обробці і використанні даних, наявних в Європолі. Сумісна контрольна інстанція контролює допустимість передачі даних, витікаючих їх Європоля. Кожна особа має право направити запит в Сумісну контрольну інстанцію з проханням перевірити допустимість і правильність зберігання, обробки і використання в Європолі його даних, що стосуються.
Кожна держава-учасник і Європоле приймають заходи відносно автоматизованої обробки даних в Європолі, які винні:
1
перегородити доступ до пристроїв, оброблювальних особисті дані (контроль доступу)
2. не допускати, щоб носії даних можна було читати, копіювати, змінювати або стирати, не маючи на це має (контроль за носіями даних) рацію
3. запобігати неправомірному введенню даних в накопичувач, а також неправомірне ознайомлення, зміну і стирання накопичених відомостей (контроль за накопичувачем)
4. перешкоджати тому, щоб автоматизовані системи обробки даних за допомогою пристроїв можна було використовувати для передачі даних особам, що не мають на це має (контроль користувача) рацію
5. гарантувати, щоб уповноважені на використання автоматизованої системи обробки даних особи могли втручатися виключно в ті дані, які знаходяться у веденні уповноваженого (контроль за втручанням)
6. гарантувати, щоб можна було перевіряти і встановлювати, в які місця можуть передавати установи персональні відомості (контроль передачі відомостей)
7. забезпечувати, щоб можна було додатково перевіряти і встановлювати, які персональні відомості, коли і ким були введені в автоматизовані системи даних (контроль за введенням даних)
8. перешкоджати тому, щоб при передачі даних, а також при перевезенні носіїв даних всі відомості можна було читати, копіювати, змінювати або стирати, не маючи на це має (контроль транспортування) рацію
9. забезпечувати, щоб використовувані системи у разі порушень можна було негайно відновлювати
 10. забезпечувати, щоб функціонування системи протікало без помилок, про виникаючі неправильні дії негайно повідомлялося (надійність) і щоб накопичені дані не підроблювалися із-за неправильних дій системи (непідробленість).
Європоле і держави-члени забезпечують, щоб інформація, що потребує засекречування, захищалися. З цією метою Рада ЄС одноголосно приймає Положення про збереження таємниці, яке розробляється Адміністративною Радою Європоля.
Оскільки службовцем Європоля довіряється діяльність, пов'язана з безпекою, держави зобов'язуються проводити перевірочне випробування на надійність осіб, що є їх громадянами відповідно
1 2 3 4 5 6

Похожие работы