Защита интеллектуальной собственности

системи правової охорони інтелектуальної власності. Ці проблеми необхідно вирішити в найкоротший термін.  

Враховуючи викладене вище, Міністерство освіти і науки України планує вже у цьому році розробити проекти законів щодо приведення законодавства у сфері інтелектуальної власності у відповідність до законо­давства Європейського Союзу.

Після підписання у травні 2000 року Україно-американської спільної програми дій щодо боротьби з неле­гальним виробництвом та розповсюдженням оптичних носіїв інформації напрям діяльності з питань захисту прав інтелектуальної власності набув ознак державної політики. Прийняття у стислі терміни відповідних законів України, постанов Кабінету Міністрів та інших нормативно-правових актів дало змогу сформувати правове поле та запровадити дієві механізми реалізації правових норм щодо посилення відповідальності за по­рушення прав інтелектуальної власності та недопущення виробництва і розповсюдження контрафактної продукції.  

У квітні 2001 року Президент України підписав Указ "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні". У червні 2002 року розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено Концепцію розвитку на­ціональної системи правової охорони інтелектуальної власності. Крім того, у травні 2003 року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності", яким законодавство України приведено у повну відповідність до вимог Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), яка є однією з основних угод Світової організації торгівлі, до якої має намір вступити Україна. Уряд України має намір застосовувати положення Угоди ТРІПС відразу після вступу України до СОТ без будь-якого застереження у зв'язку з перехідним періодом.  

Для вирішення проблем у сфері авторського права і суміжних прав у 2002 році прийнято Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування"

Також прийнято нову редакцію Закону України "Про авторське право і суміжні права" та 14 постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на впровадження дієвих механізмів щодо недопущення виробництва та роз­повсюдження контрафактної продукції. З метою забез­печення контролю за дотриманням норм зазначеного законодавства укладено Договір про співробггництво у сфері присвоєння СІД-кодів (спеціальних ідентифікаційних кодів) між Держдепартаментом, Міжнародною федерацією фонографічної промисловості (ІFРІ) та фірмою Рhilips International D. V. , відповідно до якого Держдепартаменту надано пакет СІД-кодів для присвоєння українським виробникам дисків для лазерних систем зчитування. Також для забезпечення систематичного державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання законодавства у сфері інтелектуальної власності у складі Держдепартаменту створений і діє підрозділ державних інспекторів з питань інтелектуальної власності. Нині вони працюють в усіх регіонах України, здійснюючи перевірки суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з використанням об'єктів права інтелектуальної власності. Так, у 2004 році державними інспекторами було проведено 659 спільних з органами Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки України перевірок суб'єктів господарювання, за результатами яких складено 397 протоколів про адміністративні правопорушення, вилучено контрафактної продукції на суму більше ніж 4,6 млн грн. , порушено 58 кримінальних справ за недодержання прав інтелектуальної власності.  

Багато уваги Держдепартамент приділяв розбудові виконавчої інфраструктури. Створено Державне підприємство "Інтелзахист", яке здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення захисту прав на аудіовізуальні твори, фонограми, комп'ютерні програми, бази даних відповідно до законів України "Про авторське право і суміжні права" та "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,

1 2 3 4

Похожие работы